Satser og tilskuddsregler 2018

På K-stud sitt styremøte i januar ble det vedtatt nye tilskuddssatser for 2018. – Tilskudd fra K-stud er et viktig bidrag til menigheter og organisasjoners opplæring.

 

Tilskuddsordninger

Vi viderefører alle tilskuddsordningene uten endringer i regelverket. Les mer om tilskuddsmulighetene her.

Tilskuddssatser 2018

K-stud har som mål å opprettholde eller øke tilskuddssatsene til studiegrupper og kurs, men denne gangen må vi redusere den ene satsen med noen kroner:

  • I 2018 beholder vi satsen på 100 kr pr kurstime for kurs og opplæring i sang- og musikkgrupper.
  • Satsen for studiegrupper settes ned til 70 kr pr time. I 2017 var den på 73 kr.
  • Tilskudd til felles konfirmasjonsopplæring fortsetter som før med 800 kr pr deltakende menighet.


Oppfordring til å søke tilskudd

Vi har i flere år hatt en gledelig økning i studievirksomheten. Men vi får ikke uttelling for de årlige økningene før etter 2 år, derfor ligger vi alltid litt på etterskudd. Bevilgningen til studieforbundene i statsbudsjettet har stått stille over flere år, og er ikke prisjustert. Derfor hadde ikke styret annet valg enn å redusere den ene tilskuddssatsen denne gangen.

– Vi er glad for at vi kan opprettholde satsen for kurs, sier styreleder Harald Skarsaune. Styret følger utviklingen, og jobber for at Stortinget vedtar en økning i statsbudsjettet for 2019.

– Tilskudd fra K-stud er et viktig bidrag til menigheter og organisasjoners opplæring. Pengene bidrar til gode læringsarenaer for troen og livet, og styret er imponert over den mangfoldig opplæringen som drives over hele landet, sier styremedlem Janet Seierstad.

– Frivilligheten er limet i samfunnet, og det er mål å øke det frivillige engasjementet, supplerer Skarsaune. Over 40 000 deltakere var med på over 5300 kurs i 2016 (tallene for 2017 er ikke klare enda). Det gir mye god kompetanse, ny inspirasjon og økt engasjement.

– Vi oppfordrer alle å søke tilskudd, og har som mål å øke antall kurstimer hvert år. Dette fordi det bidrar til ny kunnskap og er med på å utvikle kompetansen i organisasjonene vi er engasjert i, avslutter Skarsaune.

 

Bildet: Harald Skarsaune (styreleder) Janet Seierstad (styremedlem)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!