Rom for tro – refleksjon om voksnes tro

Hvor er viktige arenaer for samtaler om tro i vårt samfunn? Hvordan og hvor snakker vi ærlig om
tro? Å snakke godt med andre krever innsikt i eget liv og egen tro.

KUFO, Presteforeningen, IKO, Kirkerådet og K-stud arrangerer fagdag på IKO.

Konferansen skulle vært arrangert 05.05.2020, men blir antakelig utsatt til 05.05.2021. Følg med!

Panelsamtale med representanter fra Filosofikafe i Fagerborg kirke, Helt ærlig, Bøler menighet, Kirkeakademiene, STL og prest fra Færøyene.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!