Rekordmange vil gå på UiOs disippelskoler

Rundt 300 ungdommer har søkt plass på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler i år.

Ungdom i Oppdrag (UiO) er Kristelig studieforbunds 5. største medlemsorganisasjon, målt i antall kurstimer. Evangeliserings- og misjonsbevegelsen opplever stadig økning av søkere til det populære tilbudet disippeltreningsskole. K-stud bidrar til å holde satsingen oppe og deltakerkostandene lavere gjennom tilskudd til DTS og andre kurs. UiO er en viktig læringsarena for kompetansebygging og rekrutering.

Nylig publiserte Kristelig Pressekontor (KPK) en sak om fremgangen til UiO. Vi tillater oss å gjengi deler av saken fra kpk.no.

 

– Sannsynligvis passerer vi 200 studenter på våre disippeltreningsskoler er første gang i vår historie i år, sier UiO-leder Andreas Nordli til Kristelig Pressekontor.

Han er begeistret både over dette og at tallet på langtidsmisjonærer også har steget jevnt og trutt de siste åra.

Mange studenter fullførte sin DTS i vår, mens nye kull enten er i gang eller starter til høsten. Det er summen av studenter på disse skolene Nordli viser til.

Ungdom i Oppdrag har åtte slike baser i Norge med tilbud om DTS: Borgen i Troms, Engavågen i Nordland, Ålesund på Sunnmøre, Grimerud i Hedmark, UiO-basen i Oslo, Skien i Telemark, Flekkerøya i Agder og Sola i Rogaland. 200 studenter er grensen for hvor mange studenter de samlet kan ta imot. På Skjærgårdsheimen på Flekkerøya er det nesten sprengt.

 

Stigning i ti år

Det økte antallet søkere i år en del av en langvarig trend.

– Det har vært en stigning gjennom ti år, og 200 DTS-studenter er nesten en dobling av antallet vi hadde for ti år siden, sier Nordli som har vært leder for UiO omtrent like lenge.

Søkningen har gått litt opp og ned i perioden, men samlet vært i klar vekst.

– Har du en god forklaring på økningen?

– Jeg tror det er flere forklaringer. Vi har flere DTS-studenter som vil vie seg til langtidsmisjon. De har et misjonskall, rett og slett, og ønsker å ta et tydelig steg ut i misjon. Noen søker seg til oss på grunn av det internasjonale miljøet på våre DTSer, og vi har en tydelig økning i antall studenter fra utlandet. En del legger vekt på disippelskap og ønsker å gå i dybden i sin gudsrelasjon. De vil ikke at det skal være noe teoretisk, men har en praktisk tilnærming. Det får de på våre DTSer, sier Nordli.

UiO søkte for noen år siden om statsstøtte til sine DTSer, men snudde og trakk søknaden.

– Det betyr at våre studenter for eksempel ikke får stipend og at de betaler alle kostnader selv. Det gjør terskelen høyere for mange, men resultatet er at de som søker, er seriøse folk. Vi får de studentene som mener noe med det, sier UiO-lederen.

 

Flere langtidsmisjonærer

Ungdom i Oppdrag er tradisjonelt kjent for å sende ungdommer ut på team, som korttidsmisjonærer, for å gi dem en første smak på misjonærlivet. Dette gjør de fortsatt, og omkring 200 drar på team i sommer. Samtidig er vekten lagt mer og mer på langtidsmisjon.

Dette har gitt resultater, og UiO har vokst til å bli en av de største misjonsorganisasjonene i Norge målt etter antall misjonærer som er ute over flere år.

Kilde: www.kpk.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!