Reisestipend til utlandet 2020

Vil du på studietur for å få ny kunnskap, inspirasjon eller nye ideer for den opplæringen du driver i menigheten eller organisasjonen din? Nå har du mulighet til å søke reisestipend til studietur i utlandet i 2020. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) utlyser reisestipend, og alle som driver med voksens læring (fra 14 år og oppover) i våre medlemsorganisasjoner kan søke.

Formålet med reisestipendordningen er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund.

Studiereisen må ha sammenheng med den opplæringsvirksomheten som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det bør komme frem hva du skal lære på reisen og hvordan det skal brukes når du kommer tilbake. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner, derfor kan man ikke søke for en samlet gruppe. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke. Hvis dere søker for flere personer fra samme menighet/lokallag/sentralledd, ber vi dere gi oss beskjed om hvem dere vil prioritere. Dere kan ikke regne med å få stipend til flere enn en person fra samme sted.

Søknadsfristen er den 17.november 2019.

Søknaden sendes elektronisk via Vofo sin søknadsportal

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!