Reisestipend 2019 er fordelt

Tildeling av reisestipend er nå klar. Reisene går til Tyskland, England, USA og Hellas, og deltakerne som fikk støtte er fra Frikirken, Baptistsamfunnet, IKO og KFUK-KFUM-speiderne.

 

Tildeling for 2019

Høsten 2018 lyste VOFO (Voksenopplæringsforbundet) ut midler til reisestipend for reiser i 2019. K-stud fikk over 30 søknader, og satte disse opp i prioritert rekkefølge og sendte videre til VOFO. 4 søknader av K-studs prioriterte har fått støtte til sine utenlandsreiser.

Reisene går til ulike land for å få ny kunnskap og inspirasjon til sitt arbeid. Noen skal delta på større konferanser, mens andre skal på studietur med kollegaer for å lære og utvikle seg.

 

Reisestipendsordningen

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. Stipendet lyses som regel ut en gang i året, avhengig om departementet legger dette inn i sitt budsjett.

Lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund, kan søke om reisestipend for studiereiser til utlandet.

Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke.

Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!