Reisestipend for 2017

Skal du eller noen av dine medarbeidere på studietur til utlandet i 2017? Nå kan dere søke om reisestipend!

Reisestipendet lyses ut av VOFO – Voksenopplæringsforbundet, men det er K-stud som prioriterer søknadene fra sine medlemsorganisasjoner. K-stud sender sin prioritering til VOFO.

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner, og det er enkeltpersoner som det søkes støtte til og ikke grupper.

Ny søknadsfrist er 20.november 2016 og det søkes elektronisk. Søknadsskjema  her

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet i 2017.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!