Reisestipend 2017 er fordelt

Reisestipend

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. Stipendet lyses som regel ut en gang i året, avhengig om departementet legger dette inn i sitt budsjett.

 

Hvem som kan få stipend

Lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund, kan søke om reisestipend for studiereiser til utlandet.

Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke.

Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

 

Tildeling 2017

Høsten 2016 lyste VOFO (Voksenopplæringsforbundet) ut midler til reisestipend for reiser i 2017. K-stud fikk over 20 søknader, og satte disse opp i prioritert rekkefølge og sendte videre til VOFO. 5 søknader av K-studs prioriterte har fått støtte til sine reiser. Reisene går til USA og Nepal, og deltakerne som fikk støtte er fra Pinsebevegelsen, Indremisjonsforbundet og Acta/ Normisjon. Vi ønsker god tur til mottakerne, og håper dere får ny kunnskap og inspirasjon som kan brukes til opplæring lokalt!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!