K-studs regioner og regionale tilskudd

(foto: VOFO)

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.

 

Formål og oppgaver

Regionleddene skal gjennom sin virksomhet være med på å realisere formålet til K-stud.

Regionleddene jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.

Du kan lese mer om formål og oppgaver i regionleddenes mønstervedtekter, som du finner under Om K-stud – Vedtekter og strategi.

Vi oppfordrer medlemmer av K-stud å kontakte regionleddet for informasjon om deres virksomhet. Kontaktpersoner finner dere nedenfor.

 

Regioner og kontaktpersoner

Ønsker du kontaktinformasjon utover dette, ta kontakt med oss på post@k-stud.no eller 400 00 510

 

Agder:

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Innlandet:

Ole Kristian Sameien, NLM Hamar
Hans Christian Johnson, KFUK-KFUM Hamar
Åse Mari Kessel, Hekta
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Møre og Romsdal:

Marit S. Iversen, Sion Molde
Kjetil Sigerseth, NaMu
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Nordland:

Grete Jarlesdatter Vangstad, Misjonskirken
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Oslo:

Kontaktadresse: ghb@k-stud.no


Rogaland:

Sekretær/regnskapsfører: Helen S. Nordland, KFUK/M speidere
Gunn Bjørg Aasland, Kristen tjeneste
Jone F. Grutle, Kfuk-Kfum
Reidunn Mattningsdal Alvsåker, Frelsesarmeen
Solveig Bryngrlsson, Den norske kirke
Kontaktadresse: kstud.rogaland@gmail.com


Telemark:

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Troms og Finnmark:

Håvard Gjerseth, Ungdom i Oppdrag
Jens Kristian Flagstad Jovik, Den norske kirke
Rebekka Gamst, Den Frie Evangeliske Forsamling
Vara: Simon Eidem
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Trøndelag:

Ole V. Solberg, Frikirken
Annika Indergaard, Pinsebevegelsen
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Vestland:

Greta Gramstad, Kirkens SOS
Sverre Johan Nærheim, Den norske kirke
Synnøve Beate Smørdal Wiik, Den norske kirke
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no


Viken:

Ingvar Lyche, Den norske kirke
Jens Pedersen, Frikirken
Øystein Kristoffersen, Frelsesarmeen
Hege Merete Andersen, Kfuk-Kfum
Kay-Morten Aarskog, Den norske kirke
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!