Regionale tilskudd

Noen av fylkeskommunene gir tilskudd til opplæring via studieforbund. Det er våre regionledd som forvalter midlene.
Noen steder må dere selv søke på de regionale midlene. Andre steder fordeler regionleddet pengene på kurs og grupper som har fått tilskudd fra K-stud nasjonalt.

 

Denne siden er under opparbeidelse, og mer informasjon legges ut underveis.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!