Regionale fylkesmidler til menigheter og kristne organisasjoner

Flere av K-studs fylkesstyrer mottar fylkesmidler fra fylkeskommunene som skal gå til opplæring i medlemsorganisasjonene.

Gamle og nye bruker av K-stud i Møre og Romsdal, Vestland og Viken fylke inviteres til å søke om regionale opplæringsmidler til voksenopplæring (14 +) høsten 2021.

Se retningslinjer og søknadsskjema for utdeling av regionale midler her: Regioner

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!