Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

K-stud lyser vanligvis ut PU-midler på høsten hvert år, for 1-eller 2-årige prosjekter som starter opp året etter.

 

Hensikten med PU-midlene

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse, ha karakter av nyskaping og  overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid med andre av K-stud sine medlemmer. Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven.

Styret kan hvert år før utlysning vedta satsningsområdet som skal være retningsgivende for prosjektene.

 

Hvem som kan søke

K-stud sine medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene kan søke om midler. Hvis undergrupper i organisasjonene vil søke, må de sende søknaden via sentralleddet. Organisasjoner etc. som har samarbeidsavtale kan ikke søke på disse midlene.

Vi har et eget søknadsskjema som må benyttes. Søknaden sendes inn elektronisk.

 

Utlysning 2023/24

Her finner du utlysningen for 1 eller 2-årige prosjekter som starter opp i 2023.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!