Utlysning – Pedagogiske utviklingsmidler (PU) 2022/2023.

«Hurra! Det var stas! Gode nyheter på en grå november-onsdag».
«Dette var virkelig gledelige nyheter! Hjertelig takk for støtten, den vil gjøre det så mye enklere å fullføre prosjektet!»

Dette er to tilbakemeldinger fra de som søkte og fikk prosjektmidler for 2021.

 

Nye muligheter for 2022/23

Nå er det nye muligheter til å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU).
K-stud har satt av kr 500 000 til PU-prosjekter. Det er mulig å få tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2022.

PU-midlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

 

Ingen målstyring av ordningen denne gangen

Nytt denne gangen er at styret ikke har prioritert noen satsningsråder eller tema for årets utlysning. Alle temaområder er derfor like aktuelle. Vi håper det fører til at enda flere har aktuelle prosjekter som de vil søke oss om midler til.

 

Søknad og utlysningstekst

Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet som prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sendes videre til K-stud.

Hele utlysningen finner du nedenfor. Ta kontakt med K-stud for å få søknadsskjema.
Søknadsfristen er den 1. november.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!