Pål Kristian er ansatt som midlertidig prosjektrådgiver

Fra 12.april til juni skal Pål Kristian Helmersen jobbe som midlertidig prosjektrådgiver hos K-stud i 50% stilling. Han skal blant annet ta kontakt med lokale menigheter for å stimulere til opplæring og til å bruke tilskuddsordning. Her får du vite litt mer om han (foto: Terje Gustavsen).

Hvem er du?
Jeg heter Pål Kristian, er enkemann og alenefar for 4 flotte ungdommer. Jeg er en ihuga skater og lidenskapelig hobbykokk, og bor i Mandal der jeg er engasjert som eldste og medpastor i den lokale pinsemenigheten Familiekirken med hovedfokus på ungdomsarbeid. Kommer opprinnelig fra Oslo men har bodd og virket på Sørlandet siden 1993. Har min pastorale og teologiske utdannelse fra Ansgar Høgskole i Kristiansand og Menighetsfakultetet i Oslo. Har jobbet innenfor kirke og menighet, i forlagsbransjen, og i politiet og Maritastiftelsen med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom flere år.

Hva skal du jobbe med hos oss?
En hovedoppgave blir å følge opp og videreføre informasjons- og motivasjonskampanjen fra mars 2021. I den forbindelse skal jeg bl.a. gjennomføre en digital spørreundersøkelse for å evaluere kampanjen. Videre skal jeg gjennom oppsøkende kontakt med lokale menigheter og foreninger/lokallag i K-studs medlemsorganisasjoner stimulere til opplæring og bruk av tilskuddsordningen. Ut over det skal jeg blant annet utføre internkontroll av kurs og andre løpende oppgaver som trengs. Mange spennende oppgaver å ta fatt i.

Hvilke erfaringer har du som du kan bruke i engasjementet hos oss?
Jeg har rik erfaring med kommunikasjon og motivasjon innenfor menighetsarbeid, forkynnelse og opplæring på mange ulike nivåer og aldersgrupper, både som underviser og som kursdeltaker. Jeg har også erfaring med K-stud i brukerenden av skalaen. Det tror jeg kommer godt med. Jeg vet hvordan det er å være kursleder og menighetsleder som skal søke om støtte til virksomheten. Erfaringen fra skribent- og litteraturarbeid, samt språklige ferdigheter og formuleringsevner kan også komme godt med tror jeg. Og ikke minst er jeg glad i mennesker og har stor tro på livslang læring. Å kunne hjelpe til med å legge til rette for nettopp det er noe jeg setter stor pris på og ser frem til.

 

Vi ønsker Pål Kristian velkommen og gleder oss til samarbeidet!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!