Oppsummering av året ved styreleder i K-stud

Harald Skarsaune, styreleder i K-stud gjennom to år, er veldig fornøyd med reverseringen av studieforbundskuttet i statsbudsjettet 2018. Han vil trekke frem det gode arbeidet som er lagt ned av ansatte og frivillige, og for det generelle arbeidet K-stud har gjort i løpet av året.

Vi tok oss en prat med styrelederen for å summere opp året, med statsbudsjettet som den seneste saken.

 

Statsbudsjettet 2018

– Forliket er på plass, så selv om statsbudsjettet ikke enda er formelt vedtatt, så håper vi at budsjettet blir stående slik det er nå. Og i forbindelse med statsbudsjettet så tror vi at mediekampanjen fra VOFO og studieforbundene hadde stor betydning, ved å vise hva studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner får til ute i lokalsamfunnene og ved å presentere gode eksempler, leserinnlegg, møter med politikere og annet. Jeg vil rette en takk til alle frivillige som skrev innlegg og kontaktet politikere og administrasjonen i K-stud for at de sto på mobiliserte og møtte politikere. Sentralt har vi møtt politikere for å få reversert kuttet, sammen med noen av våre medlemsorganisasjoner, som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) og KFUK-KFUM. Disse fortjener også en stor takk for at de var med. Jeg vil også takke Venstre og KRF for at de var pådrivere for å reversere kuttet i forhandlinger med regjeringspartiene, sier Skarsaune.

En del av statsbudsjettkampanjen har vært å vise politikere og andre konkret hva den økonomiske støtten fra K-stud har bidratt til i forskjellige menigheter og organisasjoner. Skarsaune snakker om at det er viktig å kontinuerlig vise flest mulig hva læringen i våre medlemsorganisasjoner betyr med slike eksempler, både for den enkelte og for lokalsamfunn.

– Vi må selvfølgelig vise hva slags innhold det er i de forskjellige gruppene og kursene, men det er også viktig å vise til hva dette studiearbeidet kan gjøre for den enkelte, ved å gi en følelse av å «være med». Det å delta på kurs og studiegrupper kan i seg selv ha stor gevinst i tillegg til det å lære seg noe nytt. Man får trening på samhandling, refleksjon, diskusjon og på det å si sine meninger. Det styrker selvbilde og gir selvtillit. Grupper og kurs kan også favne bredt og være samlings- og møtearenaer i et lokalsamfunn.

 

Læring og kompetanse

Skarsaune snakker om synet på kunnskap, læring og kompetanse i dagens samfunn.

– Mange av de politiske partiene er opptatt av det formelle utdanningssystemet, noe som selvfølgelig er veldig viktig. Men vi faller igjennom hvis vi setter formell kompetanse opp mot uformell opplæring. Vår virksomhet, som skal legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet, favner potensielt veldig bredt. I 2016 registrerte K-stud over 5 300 kurs med over 41 300 deltakere og nær 144 500 kurstimer. Vi har vært i vekst i mange år, og når stadig flere. Opplæringen er mangfoldig og når bredt ut til ulike målgrupper over hele landet. Det er demokratibygging, opplæring, engasjement og livsmestring. Det er grunnverdier som har vært med på å utvikle vårt samfunn, – lokal deltagelse og felleskap i handling og tilhørighet, sier han.

 

Styret i K-stud

Harald har vært styreleder i K-stud i to år og han liker vervet og styrearbeidet godt.

– Vi er en av de større samlingssteder for kristne kirkesamfunn, hvis vi for eksempel tenker på sammensetning i styret og årsmøte. Det er medlemmer og delegater fra forskjellige kristne menigheter og organisasjoner på tvers av kulturer og konfesjoner. Det er gode meningsarenaer til tross for meningsforskjeller. Vi snakker med hverandre i åpenhet og respekt, noe jeg ser på som en styrke. Jeg vil nå før jul benytte anledningen til å takke styret og staben for det spennende fellesskapet, og for mange gode og konstruktive innspill, og jeg ser frem til fortsettelsen i 2018, avslutter Skarsaune.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!