Omfang og utvikling i kursvirksomheten – unntaksåret 2020!

Studieåret 2020 har vært et unntaksår med redusert opplæringsvirksomhet pga. korona-pandemien. Vi er allikevel imponert over den kursvirksomheten som faktisk er gjennomført til tross for både nedstenging og sterke restriksjoner. Det har vært en bratt læringskurve når det gjelder digitale kurs og plattformer, og heldigvis har noen kunnet møtes ute og til tider inne med god avstand.

Det har også oppstått nye læringsbehov pga. pandemien, som menigheter og organisasjoner har tatt tak i. F.eks. er det gjennomført kurs i bruk av digitale verktøy. Noen migrantmenigheter har hatt kurs om mental helse under koronaen, og hvordan man kan fungere som familie under de vilkårene som nedstenging av samfunnet gir. Kirkens SOS har styrket samtaletreningen tilknyttet innføringskurs for nye frivillige medarbeidere og nådde bredere ut ved å ta i bruk nettkurs.

Pr. 31.12.2020 hadde K-stud 84 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte mer enn 3 800 kurs med over 98 700 kurstimer og nær 27 500 deltakere i 2020. Antall kurstimer har gått ned med 34 %, mens antall kurs er redusert med 29 %. Det viser at kursene som er gjennomført under pandemien er mindre omfattende enn tidligere.

Les mer om tall og omfang i vedlegget under!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!