Økning også i 2016!

K-studs 80 medlems- og samarbeidsorganisasjoner gjennomførte 5327 kurs i 2016. Disse nådde 41 325 deltakere. Det er en økning på 4,3 % i antall kurstimer! Vårt mål er å øke med 5 % hvert år, så dette er vi fornøyd med.

Pinsebevegelsen er fortsatt den medlemsorganisasjonen som søker mest, med 34 718 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter som har litt over 25 000 timer og Hekta med over 14 600 timer. Blant de ti største finner vi også Normisjon, Ungdom i Oppdrag, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Frikirken, Misjonssambandet, Norges KFUK-KFUM og Det norske baptistsamfunn.

11,5 millioner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd.

 

Emnefordeling
Kristendomsfag er det emnet det gis mest opplæring i. Dette utgjør 59 % av alle kursene. Norskkurs for flyktninger og innvandrere har økt svært mye de siste årene. Fra 2015 til 2016 registrerte vi 8,5 % flere norskkurs. «Sang, musikk og drama» er det nest største emneområdet, fulgt av «Natur, idrett og friluftsliv» og «Organisasjon og ledelse».

 

Type organisasjoner
Kirker og trossamfunn utgjør den største aktøren, de når over 22 000 kursdeltakere. Student- og ungdomsorganisasjonene har over 9 200 kursdeltakere, mens tallet for organisasjoner i kategorien misjon, bistand og oppbyggelse er over 7 100. De diakonale organisasjonene (institusjoner som eies av trossamfunn er plassert her) når over 2 400 kursdeltakere. Fag- og interesseorganisasjoner og materiellutviklere er små i denne sammenheng.

 

Aldersfordeling
I K-stud er hele 37,5 % av kursdeltakerne mellom 14 og 19 år, og dette er en langt høyere andel enn i andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine leirer. I tillegg er det mye smågruppe, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom. Samlet sett utgjør de mellom 14 og 29 år over halvparten av kursdeltakerne (nesten 54 %).

 

Kjønnsfordeling
I alle aldersgruppene er kvinner i flertall, fra 56% blant tenåringene til 64% i aldersgruppene 20-29 og 60+. I de andre gruppene er kvinneandelen mellom 60 og 63 %. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst.

 

Tilretteleggingstilskudd
460 000 kr ble tildelt i tilretteleggingstilskudd. Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger det.

 

(foto: Christian Svabø, KFUK-KFUM)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!