Økning i antall deltakere og kurs

Over 12,8 millioner kroner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd i 2019.
Våre 77 medlems- og samarbeidsorganisasjoner gjennomførte nesten 5340 kurs med noe over 150 000 kurstimer og nær 41 200 deltakere.

Antall kurs har en oppgang på 3 %, og antall kursdeltakere gikk opp over 9 % mot tallene fra 2018.
Det var en nedgang på nesten 4 % basert på måltallet kurstimer. Årsaken til dette er i all hovedsak at KFUK-KFUM Speiderne hadde en ekstraordinær høy kursvirksomhet i 2018.

Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med over 33 000 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter med sine drøyt 24 000 timer. Øvrige blant de 10 største er følgende: Hekta – trosopplæring for ungdom, Normisjon, Ungdom i Oppdrags Studieråd, KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Den Evangelisk Lutherske Frikirke, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Norges KFUK-KFUM.

 

Mange unge på kurs

I K-stud er hele 37 % av alle kursdeltakere mellom 14 og 19 år. Dette er en liten nedgang fra i fjor, men fremdeles den desidert største gruppen etter vår inndeling. Dette er en langt høyere andel enn i andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine leirer. I tillegg er det mye smågrupper, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom.

 

Kvinner oftere på kurs

Kvinner går oftere på kurs enn menn. I K-stud er 60 % av deltakerne kvinner. I alle aldersgruppene er kvinner i klart flertall. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst. Dette følger tendensen fra fjoråret. Dette kan skyldes en jevnere fordeling av kjønn på blant annet ulike konfirmasjonsleirer, ledertrening og studiegrupper.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!