Økning av deltakere på kurs i 2017

K-stud har nå fått oversikt over statistikken fra våre medlems- og samarbeidsorganisasjoner for 2017. Disse gjennomførte over 5 300 kurs med nesten 143 000 kurstimer og oppunder 42 000 deltakere.

Det er en nedgang på 1% i antall kurstimer. Antall kurs holdt seg jevnt, mens antall kursdeltakere gikk opp med 1,3 %. 24 av K-studs medlemmer har hatt en økning i antall timer, men 35 organisasjoner/menigheter har en nedgang eller står på stedet hvil. Selv om det kunne vært flere kurstimer, så er det en gledelig nyhet at antall kursdeltakere går opp, noe som vil si at vi treffer flere deltakere som fullfører kursene.

Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med over 32 600 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter med sine nær 22 900 timer og Hekta – trosopplæring for ungdom med over 14 950 timer. Blant de ti største finner vi også Normisjon, Ungdom i Oppdrag, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Frikirken, Misjonssambandet, Norges KFUK-KFUM og KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Det er verdt å merke seg at KIA har kommet inn på listen over de ti største organisasjonene, og de har økt sine kurstimer med 34% fra 2016 til 2017.

Nesten 12,5 millioner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd.

 

 

Emner
Det gis mest opplæring i kategorien «tro og kristenliv, menighet, kirke og misjon». Dette utgjør 58% av all opplæring. Det gis også mye opplæring i kategorien «sang, musikk og drama», og antall kurs i denne kategorien har økt fra 2016-2017. «Natur, idrett og friluftsliv» følger etter med sine 500 kurs, etterfulgt av emneområdet «Organisasjon og ledelse» med sine 349 kurs.

 

Type organisasjoner
Kirker og trossamfunn utgjør den største aktøren, de når over 22 000 kursdeltakere. Student- og ungdomsorganisasjonene har over 9 200 kursdeltakere, mens tallet for organisasjoner i kategorien misjon, bistand og oppbyggelse er over 7 100. De diakonale organisasjonene (institusjoner som eies av trossamfunn er plassert her) når rett i underkant av 2 000 kursdeltakere. Fag- og interesseorganisasjoner og materiellutviklere er små i denne sammenheng.

 

Aldersfordeling
Hele 36,2 % av kursdeltakerne er mellom 14 og 19 år, og dette er en langt høyere andel enn i andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine leirer. I tillegg er det mye smågrupper, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom. Samlet sett utgjør de mellom 14 og 29 år over halvparten av kursdeltakerne (53,4 %).

 

Kjønnsfordeling
I K-stud er 60 % av deltakerne kvinner. I alle aldersgruppene er kvinner i flertall, fra 57% blant tenåringene til 61% i aldersgruppene 20-29 og 63% hos de 60+. I de andre gruppene er kvinneandelen 61 %. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst. Dette kan skyldes en jevnere fordeling av kjønn på blant annet ulike konfirmasjonsleirer, ledertrening, musikkgrupper og studiegrupper.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!