Nyttige medlemsbesøk

Vi i K-stud er jevnlig på besøk hos våre medlemsorganisasjoner. Målet med besøket er å gjøre oss kjent med nye og gamle ansatte, og at de skal få bedre kjennskap til tilskuddsordningene og mulighetene de gir. Kanskje er det endringer i organisasjonene ellers også, som er nyttig for oss å kjenne til.

I høst reiste vi blant annet til Hole for å møte ledelse og stab i Syvendedags Adventistkirken. Her fikk et godt møte med Solveig Krusholm, Finn Eckhoff og Terje Dahl (se bilde). Sammen snakket vi om hvilke muligheter for tilskudd det kunne være for adventistkirken både nasjonalt og lokalt. Vi gjennomgikk kursstatistikken for å se om vi sammen kan gjøre noe for å styrke studiearbeidet, og orienterte om andre tilbud K-stud har som adventistene kan nytte godt av både lokalt og sentralt.

Hos Norges KFUK-KFUM traff vi tre ansatte som jobber med ulike ting i organisasjonen. De var interessert i mulighetene for at flere grupper skal søke om tilskudd, og også hvor det er mulig å søke tilskudd i fylkene. De vi snakket med uttrykte at de ønsker å bidra til å stille kandidater til styrene i fylkene. Vi snakket om mulighetene for Ten sing og annet lokalt arbeid, og betydningen tilskuddet har for de sentrale læringsarenaene. Forandringshuset er en ganske ny arena for læring, hvor det blant annet søkes om støtte til lederkurs.

I 2018 har vi besøkt 6 medlemsorganisasjoner, og vi gleder oss til nye besøk i 2019.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!