Nytt styre

På årsmøtet 11.mai ble det valgt et nytt styre for K-stud. Her er deler av det nye styret. (foto: Ingunn Marie Ruud, KPK).

 

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund) Gjenvalgt
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn) Gjenvalgt
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom) Ny, tidligere 1. vara
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag) Ny
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter) Ikke på valg
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid) Ikke på valg
Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband) Ikke på valg

 

Vararepresentanter:
1. vara Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM) Ny
2. vara Annika Filtvedt  (Pinsebevegelsen) Tidligere fast representant
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon) Gjenvalgt

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!