Nytt styre og vel gjennomført årsmøte!

Årsmøtet til Kristelig studieforbund (K-stud) ble gjennomført 5.mai med godt oppmøte. Vi kunne endelig møtes fysisk igjen! Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland (Frelsesarmeens Studieråd/styret i K-stud) ønsket velkommen og hadde ord for dagen, og Harald Skarsaune holdt leders tale. Han trakk blant annet frem at rammen for vårt arbeid har vært og er endret etter pandemien. Han snakket om at vi de siste årene hatt en bratt læringskurve som viser livets sårbarhet og vår avhengighet av hverandre. Vi utfordres av de direkte konsekvensene i organisasjonene, og behovet for ny kompetanse, opplæring, tilrettelegging og alternative læringsarenaer er svært aktuelt.

Møtet ble ledet med stødig hånd av Ingvar Lyche (Y`s men) og Inger-Marie A. Oppegård (Lærerens misjonsforbund).

Under årsmøtet ble Ragnhild Ljøkjel Knotten fra Søndagsskolen Norge og Kay Morten Aarskog fra Den norske kirke valg inn som nye styremedlemmer. Espen Kvamen Amundsen ble gjenvalgt for to nye år.

Resten av styret består av styreleder Harald Skarsaune fra Kirkelig undervisningsforbund, Einar Myreng fra Pinsebevegelsen, Else Storaas Vatne fra Kristent Interkulturelt Arbeid og Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland fra Frelsesarmeens Studieråd

Disse ble valgt som vararepresentanter: 1. vara Åse Mari Kessel fra NMSU, 2. vara Gunn-Marit E. Selle fra Normisjon og 3. vara Terje Solberg fra Frikirken.

K-stud feirer 70 år i år, og etter årsmøtet hadde vi en jubileumsmarkering med ulike gjester, taler og kulturelle innslag. Egen sak om dette kommer.

     

KIA var til stede med tre delegater.                    Et mangfold av våre medlemsorganisasjoner deltok.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!