Nytt styre i K-stud

Harald Skarsaune ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet den 9. mai. Merete Hallen er ny som fast medlem av styret.

I tillegg ble Håvard Sandvand Dahlen og Arvid Kopperdal valgt som nye vararepresentanter. To personer har gått ut av styret, og ble takket for mangeårig innsats for K-stud: Annika Filtvedt som ikke ønsket å fortsette, og Maria Greenberg Bergheim som nylig måtte trekke seg fra styrevervet pga. ny jobb på Stortinget.

K-stud sitt årsmøte samlet 32 delegater fra 24 medlemsorganisasjoner. Ved siden av de ordinære årsmøtesakene, fikk vi en hilsen fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) som er medlem av Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget. Vi fikk også en hilsen fra rådgiver Stian Juell Sandvik fra Voksenopplæringsforbundet. Vi startet dagen med en fagdel som handlet om Bibelbruk blant unge og voksne. Mer informasjon kommer i egen nyhetssak.

Bildet av styret i K-stud (f.v.) Ole Martin Thelin, Åse Mari Kessel, Merete Hallen, Espen Pedersen og Doan Phuc Hau. Harald Skarsaune og Espen K. Amundsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Styret valgt på årsmøtet i 2019

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund (gjenvalgt)
Merete Hallen, KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid (NY)
Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom (gjenvalgt)
Espen Pedersen, Ungdom i oppdrag (gjenvalgt)
Doan Phuc Hau, Det Norske Baptistsamfunn) (gjenvalgt for ett år)
Ole Martin Thelin, Den norske kirkes menigheter (ikke på valg)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM) Ikke på valg

Vararepresentanter:
1. vara Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke (gjenvalgt)
2. vara Håvard Sandvand Dahlen, Sjømannskirken (NY)
3. vara Arvid Kopperdal, Det Norske Misjonsselskap (NY)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!