Nytt styre i K-stud

På årsmøtet til K-stud 19.april ble det valgt et nytt styre.

I forbindelse med årsmøtet hadde styreleder Harald Skarsaune også en tale. Han snakket om den viktige jobben K-studs medlemsorganisasjoner gjør ute i lokalsamfunnet, og konstaterte at «vi er en aktiv aktør i det norske samfunnet. Vi ønsker å bidra til at dere som enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter skal oppfatte dere som aktører i lokalsamfunnet». Styrelederen brukte også litt tid på å snakke om K-studs selvforståelse ved hjelp av de verdiene organisasjon drives etter: Frivillighet, menneskeverd, utvikling, økumenikk og samfunnsansvar.

 

Styret i K-stud (f.v.) Maria Greenberg Bergheim, Åse Mari Kessel, Ole Martin Thelin, Espen Pedersen, Espen Kvamen Amundsen, Harald Skarsaune og Doan Phuc Hau).

Styret valgt på årsmøtet i 2018

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)

 

Vararepresentanter:
1. vara Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
2. vara Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

 

Les mer om selve årsmøtet her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!