Nytt statsbudsjett – forventer opptrappingsplan av ny regjering

Vi er glade for at studieforbundene får samme bevilgning som i fjor, og i tillegg legges lønns- og prisjustering til, sier daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum.

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskudd til studieforbund på samme nivå som i 2021, og plusser på justering for lønns- og prisstigning. Total ramme er 156 millioner kroner, opp fra 153 millioner kroner i fjor.

K-stud er også fornøyd med at tilskuddet til Vofo videreføres på samme nivå. Vofo er en viktig samarbeidsorganisasjon for studieforbundene.

Ved delingen av studieforbundene til to departement i 2021, oppsto en regnefeil. Denne feilen ble rettet opp ved at studieforbundene under Kulturdepartementet fikk en tilleggsbevilgning over tippemidlene. Nåværende Regjerings statsbudsjett foreslår å videreføre dette. Vi er negative til denne praksisen:
En slik bevilgning over tippemidlene er en uforutsigbar ordning. Vi forventer at ny Regjering rydder opp og sørger for å opprettholde nivået gjennom bevilgningen over statsbudsjettet, uttaler Hege Irene.

Vi forventer også at Regjeringen iverksetter en opptrappingsplan i tråd med innspill fra Voksenopplæringsforbundet. Tilskuddet til studieforbund har siden 2007 ligget jevnt med prisutviklingen. Før det opplevde vi imidlertid mange år med sterk reduksjon. Nivået på tilskudd ligger nå mer enn 30 % lavere enn for 20 år siden. Selv om flere regjeringer har hatt ambisjoner om å styrke frivilligheten som læringsarena har lite blitt gjort.

Ved å ta igjen dette etterslepet kan regjeringen styrke fokuset på livslang læring, der befolkningen får gode muligheter for å lære og bygge ny kompetanse gjennom frivilligheten. Studieforbundenes medlemsorganisasjoner arrangerer kurs som fremmer inkludering og demokrati, frivillig engasjement og et mangfoldig kulturliv, og som når ut til ulike målgrupper over hele landet. Dette bør være viktig fokusområder for den nye regjeringen, avslutter Hege Irene.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!