Nytt kursår – nye muligheter!

Kursåret 2021 er avsluttet og vi har rapporter til myndighetene på det som ble gjennomført og avsluttet i fjor. Vi håper flere kurs og grupper rundt om i hele landet kommer i gang igjen nå når det alle restriksjoner i forbindelse med pandemien er fjernet. Vi tar gjerne imot flere søknader!

Samme satser for tilskudd til kurs og grupper

Vi viderefører satsene fra 2021, men gir noe ekstra for kurs og grupper første halvår 2022. Dette for å stimulere til at man setter i gang kurs etter mye nedstenginger og restriksjoner i forbindelse med pandemien.
• Satsen for studiegrupper er 75 kr pr time
• Satsen for kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper er 110 kr
• Alle kurs og grupper får minimum 500 kr i tilskudd
• Tilskudd pr deltagende menighet i felles konfirmasjonsundervisning er uendret, med 800 kr pr menighet (i tillegg til ordinært timetilskudd)
• Minstekravet til antall kurstimer er 4 kurstimer
• Minstekravet til antall fullførte deltakere er 4 personer. Minst 4 personer må fullføre med minst ¾ oppmøte, og kursleder/lærer kan telles med i deltakertallet. Dette må registreres: deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer.
• Man kan søke unntak, og eventuelt få godkjent kurs med færre enn fire deltagere.

Nettkurs

Man må fortsatt ha minst 50% fysiske samlinger. Studieforbundet jobber sammen med Voksenopplæringsforbundet for å få endret på dette, men frem til 1.juli videreføres muligheten for å ha heldigitale kurs.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!