Nye satser og tilskuddsregler fra 2021

Vi har økt satsene for tilskudd i 2021. Det er også nye tilskuddsregler i år.

 

Nye satser for tilskudd til kurs og grupper

Styret har vedtatt nye tilskuddsatser for organisert opplæring i 2021:

  • Satsen for studiegrupper er økt til 75 kr pr time (tidligere 70 kr).
  • Satsen for kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper er økt til 110 kr (tidligere 105 kr)
  • Nytt i år: Alle kurs og grupper får minimum 500 kr i tilskudd.
  • Tilskudd pr deltagende menighet i felles konfirmasjonsundervisning er uendret, med 800 kr pr menighet ( i tillegg til ordinært timetilskudd)

Husk også den nye stimuleringsordningen for nye kurs eller grupper. Hvis dere starter opp et nytt tilbud i 2021, kan dere få ekstra tilskudd på 5 000 kr (kun ett tiltak per menighet, lokallag eller sentralledd). Merk at søknadsfristen for denne ordningen er den 26. mars. Les mer og finn eget søknadsskjema her

 

Nye tilskuddsregler

Fra og med januar 2021 gjelder det nye regler for tilskudd fra studieforbund.

Minstekravet til antall kurstimer er redusert til 4 kurstimer (tidligere var kravet minst 8).

Minstekravet til antall fullførte deltakere har økt til 4 personer. Nå må minst 4 personer fullføre med minst ¾ oppmøte, og kursleder/lærer kan telles med i deltakertallet. Det er ikke lenger et krav å registrere deltakernes postadresse – postnummer er tilstrekkelig. Dette må fortsatt registreres: deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer.

Man kan fortsatt søke unntak, og eventuelt få godkjent kurs med færre enn fire deltagere. Det kan du lese mer om i dokumentet nederst i saken.

Aldergrensen er som før: 14 år.

Dere må bruke den nye tilskuddsportalen for å søke om tilskudd til kurs og grupper som gjennomføres/avsluttes i 2021. Der kan du også legge inn studieplanen hvis dere skal lage en ny.

 

Nettkurs
Foreløpig er det ikke gitt en varig åpning i den nye forskriften for å ha rene nettkurs. Man må fortsatt ha minst 50% fysiske samlinger. Studieforbundet jobber sammen med Voksenopplæringsforbundet for å få endret på dette, men frem til 1.juli videreføres muligheten for å ha heldigitale kurs. Vi håper derfor kursarrangører ser på alternativer for å opprettholde opplæringsaktiviteten i organisasjoner og menigheter.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om de nye reglene!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!