Ny nestleder – styreleder gjenvalgt

Harald Skarsaune er gjenvalgt som styreleder i K-stud. Espen Amundsen fra KFUK-KFUM er ny nestleder.

Da det nye styret i K-stud var samlet for første gang i juni, ble Espen Amundsen fra KFUK-KFUM valgt til ny nestleder. Amundsen ser frem til å ta fatt på oppgavene som venter.
– Jeg er glad for å bidra inn i det viktige arbeidet K-Stud gjør med å stimulere til livslang læring gjennom å styrke det pedagogiske arbeidet i organisasjonslivet. Som utdannet pedagog og programutvikler i en barne- og ungdomsorganisasjon ser jeg daglig verdien og effekten av det arbeidet K-Stud gjør og jeg ønsker å bidra til videreutviklingen av dette arbeidet, forteller Amundsen til K-stud etter valget.

– Studieforbundsordningen og voksenopplæringen står ovenfor en svært spennende periode med utfordringer i form av ny organisering og politisk forvaltning. Jeg ser det som motiverende å bidra til å ivareta interessene til K-Studs medlemmer i disse prosessene og legge til rette for ordninger som sikrer gode læringsarenaer og stimulerer til kursvirksomhet, fortsetter den ferske nestlederen.

Harald Skarsaune fra Kirkelig Undervisningsforbund ble gjenvalgt som styreleder. Skarsaune er også motivert for å bidra i studiearbeidet i tiden som ligger foran.
– Arbeidet i K-stud er inspirerende og har vært en oppgave jeg har satt pris på. Det er et viktig arbeid som kommer medlemsorganisasjonene direkte til nytte. Samtidig er det også et viktig arbeid som bidrar til et samfunn der deltagelse og demokrati holdes oppe som viktige verdier. Arbeidet i styret har gitt mange gode erfaringer fra en viktig arena. Når en også har hyggelige og dyktige folk sammen med seg er det derfor en glede å gå for en periode til som styreleder, skriver Skarsaune i en e-post noen dager etter valget.

Skarsaune forteller videre at det er viktig å gjøre ordningen så hensiktsmessig som mulig.
– Voksenopplæringen er inne i en spennende tid der den blir vurdert politisk. Den usikkerhet som har rådet en tid omkring hvilket departement ordningen skal sortere under og hvordan regionsreformen vil påvirke studieforbundene ser ut til å avklares i løpet av kort tid. Det er viktig å arbeide videre med å gjøre ordningen så hensiktsmessig som mulig. Vi ønsker å være et nyttig redskap for våre medlemsorganisasjoner slik at de kan skape aktive samfunnsaktører. Vi vil utruste og gi mennesker frimodighet til å delta og til å se på seg selv som viktige. Vi tror på et samfunn som viderefører og utvikler frivilligheten for å sikre grunnleggende verdier, frihet og tillit i samfunnet, avslutter styreleder i K-stud, Harald Skarsaune

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!