NY FRIST 1.februar!

Vi utsetter fristen for rapportering av kurs og grupper som har avsluttet i 2020, til 1.februar!
Fristen er 15.januar hvert år, men i år har vi mulighet for å utsette fristen.

Husk at disse søknadene skal sendes i gammel søknadsportal – MineKurs. Du finner påloggingsinformasjon her .

Vi har en del forhåndsgodkjente standard studieplaner, dersom du ikke har laget en egen studieplan og fått denne godkjent før oppstart. Disse finner du i oversikten over godkjente studieplaner. De omhandler blant annet kor, musikkgrupper og diverse bibelstudieopplegg.

Dersom du skal lage ny studieplan for 2021-kurs, skal disse legges inn i ny tilskuddsportal.

All type organisert opplæring kan få tilskudd:
Bibelgrupper, cellegrupper, norskkurs, Alpha kurs og grupper, lederkurs, bibelseminar, flerkulturelle dialoggrupper, babysang, kor, musikal, lovsangsteam m.m.

Hvem kan søke nå?
• Alle kurs og grupper som avsluttet sitt opplegg/tema/studieplan i 2020
• Hvis dere startet et opplegg i 2020 og fullfører det i 2021 skal dere vente med å søke til dere har avsluttet. Unntak: se de to neste kulepunktene
• Kor og andre sang- og musikkgrupper bør søke etter hvert semester/halvår.
• Det samme kan dere som bruker et opplegg som følger kirkeåret.
• Konfirmant/tentro grupper skal søke etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Dere som følger skoleåret, må derfor søke til våren.

Hva slags tilskudd kan man få?
• Kurs og sang/musikk/drama får i år 105 kr pr gjennomført kurstime
• Bibelgrupper, cellegrupper o.l. får i år 70 kr pr gjennomført time.
• Har dere hatt digital opplæring? Da er satsen 130 kr for kurs og 90 for grupper (midlertidig sats kun for 2020)
NB! Skriv under andre opplysninger hvor mange av timene som var digitale.

I tillegg kan dere søke om ekstra tilskudd til felles konfirmasjonsundervisning og til merutgifter ved tilrettelegging av opplæringen.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!