Nå lyser vi ut midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler)

Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, med oppstart i 2019.

Prosjektmidlene skal stimulere til:
Nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell.
Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet:
• Opplegg som fremmer kulturelt mangfold og videreutvikler kulturlivet
• Studiemateriell som fremmer bibelkunnskap hos voksne
Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene, og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 1. november.

Bare ta kontakt om dere lurer på noe!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!