Mye ny kunnskap på kort tid!

«Visste ikke hva jeg skulle forvente, men har lært masse, og fått en helt ny innsikt», sa en av deltakerne etter lederkurset i Grenseoverskridende adferd, som ble ledet av Tormod Kleiven og Gaute Brækken. 20 deltakere med bakgrunn i ulike kristne organisasjoner og menigheter deltok på kurset. Gjennom kurset tok de utgangspunkt i forskjellige case og de hadde også rollespill. Deltakerne som var mellom 20 og 70 år, ble utfordret og berørt.

I år igjen, arrangerte vi kurs i rytmisk korledelse. Deltakerne fikk både teoretisk innføring i ulike metoder, og de ble også utfordret til å komme ut på gulvet og prøve seg. Deltakerne var overveldet over hvor mye de lærte på kort tid. Marie Pihlstrøm Frostlid og Mari Tesdal Hinze skaper en trygg og god arena for læring, der det også er rom for at deltakerne blir utfordret og får konstruktive tilbakemeldinger.

I samarbeid med IKO hadde vi også viderekommende kurs i babysang. Dette var for de som har gjennomført nybegynnerkurs i babysang, og som har erfaring fra dette arbeidet. Her var ulike kursholdere inne utenom kurskoordinator Merete Bøe, blant annet Jon Roar Bjørkvold som snakket om musikalsk barnekultur. Deltakerne ble kjent med nytt materiell knyttet til babysang, de lært hvordan kan bruke trommer i babysangen, og lærte om det diakonale aspektet ved babysangkurs. Deltakerne tok med seg mange gode verktøy for å utvikle babysangkonseptet lokalt.

På Årets kurs var det nesten 80 deltakere fra 16 til 71 år. Det var et mangfold av våre medlemsorganisasjoner med. Dette gjør disse kursene unike! Det er ikke ofte man kan møtes til opplæring på tvers av generasjoner og kirke- og organisasjonstilhørighet. Takk til kurslederne for flotte, inspirerende og lærerike kurs!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!