Motivasjonstilskudd til spennende prosjekter

Motivasjonstilskudd er fordelt til 18 prosjekter. Vi mottok 24 søknader fra et mangfold av organisasjoner, der søknadsbeløpet var mellom 40 000 kr og 350 000 kr.

Det er mange som ønsker å sette i gang med nye tiltak og ønsker å stimulere til mer opplæring. Prosjektene som har fått tilskudd ønsker å heve kvaliteten på opplæringen de tilbyr, og også inspirere de lokale lagene etter en periode med koronarestriksjoner og avlysninger.

Blant organisasjonene som har fått tildeling av motivasjonstilskudd er Normisjon, NLM, Pinsebevegelsen, KFUK-KFUM Norge, KM-speiderne, IKO, Hekta, UngBaptist, Noracta, Norges kristelige studentforbund, NMSU og Stiftelsen Skaperkraft.

Prosjektene omhandler blant annet ledertrening, lederoppfølging og styrking av frivilligheten, motivasjonstiltak lokalt, kompetanseheving på ungdom og seksualitet, og podcast for å spre kunnskap.

Vi ønsker lykke til med prosjektene og gleder oss til å se resultatene!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!