Menigheter overrasket over muligheten for tilskudd!

«Mange blir overrasket over at mye mer av det de driver med, enn de har trodd, faktisk er tilskuddsberettiget opplæring».

Pål Kristian Helmersen jobber for tiden hos oss i K-stud for å komme i kontakt menigheter og organisasjoner for å informere om K-studs tilskuddsordning. En ordning de kan ha god nytte av!

Hvordan jobber du, Pål Kristian?
«Jeg ringer for å få kontakt med relevante personer for å informere om at de kan søke K-stud om penger til opplæringen de driver. En del av jobben er å finne frem til den rette personen å snakke med. Det er viktig at kirkeverger og daglig ledere vet om oss, men det er den lokale læreren eller kateketen som som oftest er den som skal sende selve søknaden. Her må jeg altså jobbe på flere plan».

Pål Kristian tar først og fremst kontakt med bispedømmer og menigheter i Den norske kirke og i Pinsebevegelsen, men har også vært i kontakt med sentralleddene og ungdomsorganisasjonene blant medlemmene våre. Jevnt over opplever han at kunnskapen om muligheten for å tilskudd til opplæring for ungdom og voksne er lav.

Han forteller at det gjennomgående positiv respons i den andre enden av røret. De er takknemlige for at vi tar kontakt og informerer om muligheten. I september deltok Helmersen på en samling i Stavanger bispedømme som samlet mange som jobber med opplæring i lokale menigheter der. Kun 20 av 90 menigheter i dette bispedømmet søkte om tilskudd fra K-stud i 2020, og han opplevde at de som møtte på samlingen ønsker å lære mer om hvordan man kan få tilskudd til f.eks. konfirmantopplæring.

«Når K-stud skal informere om tilskuddsordningene vi forvalter, er det krevende å vite hvem som er den rette personen å snakke med. Vi er ofte avhengig av at informasjonen går videre til riktig person. Vi må nå dem som er på «gølvet», sier Pål Kristian. Han sender gjerne mer informasjon som kan legges ut på facebook eller en hjemmeside, slik at den lett kan deles videre.

Vi håper at kontakten Pål Kristian Helmersen får med de lokale kursarrangørene gjør at flere benytter seg av tilskuddsordningen K-stud forvalter, og at vi får dokumentert hvor mye opplæring som foregår i hele landet i regi av frivillige organisasjoner. Dette er penger som skal brukes til opplæring, så vi anbefaler alle å søke slik at kvaliteten på kursene kan bli bedre og at det blir billigere for deltakerne. – «Det positive med dette er at det gir grunn til å tro at mange flere vil søke hvis de bare får vite om det», avslutter Pål Kristian når han tenker tilbake på de samtalene han har hatt til nå.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!