Medlemskap

Kristelig studieforbund består av kristne trossamfunn og ideelle organisasjoner. For å være medlem må disse kriteriene være oppfylt:

  • være et trossamfunn, ideelle organisasjon eller institusjon som bekjenner troen på den treenige Gud
  • gi sin tilslutning til studieforbundets formål
  • utføre oppgaver innen voksenopplæring
  • være demokratisk
  • bør være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
  • sende inn årsrapport hvert tredje år i form av årsmelding, regnskap og årsmøte/-landsmøteprotokoll.
  • i tillegg utfordres medlemmene til å være aktiv og engasjert i K-studs virksomhet, bl.a. ved å være villig til å stille kandidater til studieforbundets valgte organer.

Enkeltstående organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha selvstendig medlemskap i studieforbundet. Disse kan tilsluttes studieforbundet gjennom en samarbeidsavtale.

Under «Vedtekter og strategi» i menyen finner du vedtektene våre, som regulerer hvem som kan være medlemmer og samarbeidspartnere, og hvilke rettigheter og plikter de har. Der finner du også kriteriene for medlemskap og samarbeidsavtale.

 

Mer om kravet til demokrati

Både medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere må som et minimum:

  • gjennomføre årsmøte/generalforsamling
  • ha et valgt styre bestående av minst 3 medlemmer
  • I tillegg til valg, må årsmøtet behandle årsmelding, regnskap og planer

 

Søknad om medlemskap og samarbeidsavtale

Det er styret i studieforbundet som tar opp medlemsorganisasjoner, tegner samarbeidsavtaler og gjør vedtak om avslutning av medlemskap og samarbeidsavtaler (i tråd med retningslinjer vedtatt av vårt årsmøte).

Ta kontakt dersom dere ønsker søknadsskjema for medlemskap.

 

Medlemsorganisasjoner

Areopagos
Blå Kors i Norge
Caritas Norge
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den indre Sjømannsmisjon
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
Den Norske Israelsmisjon
Den norske kirke
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsselskap
Evangeliet for alle
For bibel og bekjennelse
Frelsesarmeens Studieråd
HEKTA – Trosopplæring for ungdom
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Indremisjonsforbundet
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KFUK-KFUM speiderne
Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)
Kirkens SOS i Norge
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kvinner i Nettverk
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdom 
Lærernes Misjonsforbund
Maran Ata Norge
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
NaMu Norge
Navigatørene
NMSU
Noracta
Nordic Harvest Mission
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristne Råd
Norges Samemisjon
Norges Unge Katolikker
Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Normisjon
Norske Kirkeakademier
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Sjømannskirken
Skjærgårds Live
Skjærgårdsgospel
Stiftelsen Korsvei
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Lia gård retreatsenter
Stiftelsen Morfarbarn
Stiftelsen Oase
Stiftelsen Skaperkraft
Syvendedags Adventistkirken
Søndagsskolen Norge
Teleios Life Norge
Ungdom i Oppdrag
Vineyard Norge Support
Y’s Men region Norge

 

Organisasjoner med samarbeidsavtale

Credokirken Studieråd
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Doxa Bibelsenter
Granheimstiftelsen
Guds menighet Vegårdshei
Haugeinstituttet
Hemsedal Høyfjellssenter as
Himmelpartner
Kingdom of God Light of Christ
Kirken i Dalen
Klesutdeling, kursvirksomheten ligger på ulos.no
KRIMS Trondheim
Mercy House
Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
Stavanger International Church
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Søgne Menighetsforening
Tent AS
Troens Ord Sandefjord
Ynglingeforeningen

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!