Hverdagsteologi

Mary Wiley

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om sentrale deler av den kristne tro. Deltakerne skal få et bibelsk fundament for troen. Målgruppe[...]

Men vi var ikke hjemme

Truls Åkerlund

Verbum forlag

Læringsmål: Øke forståelsen av hva som former oss som mennesker og hvilke bevisste valg vi kan ta for å være mer til stede i[...]

Disippelskap

Per Åge Berge

Lunde forlag

Læringsmål: Leserne skal få mer innsikt i hva det innebærer å være en disippel etter Bibelens modell. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Veien til det gode

Elisabeth MH Ratterman

Fars Datter Forlag

Boka kan kjøpes hos Fars Datter Bokhandel https://farsdatter.company.site/

Læringsmål: Deltakerne skal få nødvendig kunnskap og inspirasjon for en god start på livet som kristen og den daglige vandringen med[...]

La oss fortsette i rett spor!

Jostein Nielsen

Didache

Læringsmål: Å få en trygg identitet som disippel Målgruppe: Voksne Innhold: Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er[...]

Du er aldri alene

Max Lucado

Hermon forlag

Lærngsmål: Deltakerne skal lære om Guds nærvær Målgruppe: Voksne Innhold: En lettlest og trosstyrkende[...]

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle

IKO/Damaris

Læringsmål: Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten.  Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk[...]

Frihet i Kristus

Neil T. Anderson og Steve Goss

Ventura forlag

Boka kjøpes hos Frihet i Kristus; www.frihetikristus.no/shop

Læringsmål: Forstå hvem du er i Kristus. Lære å løse personlige og åndelige problemer som holder deg tilbake fra å bli en Jesu[...]

Jesus vant og jeg skal vinne

Stig Magne Heitmann

Ventura forlag

Læringsmål: Forstå hvilken plan som ligger til grunn for at kristne blir forfulgt og forført. Forstå Guds plan Målgruppe: Ungdom og[...]

Følg meg!

Oddvar Søvik

Proklamedia

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet? Målgruppe: Voksne Innhold: Oddvar Søvik har[...]

Ekklesia.

Ed Silvoso

Ventura foralg

Læringsmål: Lære hvordan bli forvandlede og livgivende Ekklesia som Jesus har kalt oss til å være. Få undervisning med et radikalt Guds rike[...]

Søker

Maria Celine Lundeby

Lunde forlag

Læringsmål: Lære mer om grunnlaget i den kristne tro. Få mer innsikt i hva Bibelen sier om hvem vi er. Målgruppe: Unge og voksne Innhold[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!