Djerv tro i en etterkristen kultur

Sten Sørensen (red)

Hermon forlag

Læringsmål: Reflektere rundt tidsaktuelle temaer som blir debattert i kirke og samfunn. Være et verktøy til hjelp i vår tid. Målgruppe[...]

Hva er kristen dåp?

Helge Skaaheim

Luther forlag

Læringsmål: Lære om den kristne dåp Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: I denne boken ser Helge Skaaheim nærmere på dåpens[...]

Det store gjestebudet

Tor Ivar Torgauten

IKO

Læringsmål: Lære om rikdommen og mangfoldet i nattverdsmåltidet. Reflektere over nattverdens mysterium. Målgruppe: Bibelgruppe[...]

Syv familiehemmeligheter avdekket

Carl Fredrik Aas

Ventura forlag

Læringsmål: Boka tar opp hvordan Bergprekenen kan brukes i moderne tid til å løse personlige utfordringer Målgruppe: Unge og[...]

Henriks bibelskisser

Trond Tøllefsen

Ventura forlag

Læringsmål: Leseren gjør oss kjent med og får jobbe med sentrale temaer i Bibelen Målgruppe: Unge og voksne Innhold: Daglige skisser[...]

Vi er kalt til å ære hverandre

Erling Thu

Ventura forlag

Læringsmål: En skal lære om ulike sider ved begrepet ære og det bibelske perspektivet ved ære.  En skal reflektere over hvordan det skapes en[...]

Hverdagsteologi

Mary Wiley

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om sentrale deler av den kristne tro. Deltakerne skal få et bibelsk fundament for troen. Målgruppe[...]

Men vi var ikke hjemme

Truls Åkerlund

Verbum forlag

Læringsmål: Øke forståelsen av hva som former oss som mennesker og hvilke bevisste valg vi kan ta for å være mer til stede i[...]

Disippelskap

Per Åge Berge

Lunde forlag

Læringsmål: Leserne skal få mer innsikt i hva det innebærer å være en disippel etter Bibelens modell. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Veien til det gode

Elisabeth MH Ratterman

Fars Datter Forlag

Boka kan kjøpes hos Fars Datter Bokhandel https://farsdatter.company.site/

Læringsmål: Deltakerne skal få nødvendig kunnskap og inspirasjon for en god start på livet som kristen og den daglige vandringen med[...]

La oss fortsette i rett spor!

Jostein Nielsen

Didache

Læringsmål: Å få en trygg identitet som disippel Målgruppe: Voksne Innhold: Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er[...]

Du er aldri alene

Max Lucado

Hermon forlag

Lærngsmål: Deltakerne skal lære om Guds nærvær Målgruppe: Voksne Innhold: En lettlest og trosstyrkende[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!