Ekte & ærlig tilbedelse

Mary Elisabeth Kolsrud

Normisjon region Hordaland

Boka kan bestilles i nettbutikken: www.tilbedelse.no

Læringsmål: Respondere på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse. Uttrykke personlighetstype, kultur og musikalsk stil. Leve[...]

Sing along - Sanger i fellesskap

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Eide forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære nye sanger og lære om andres kultur. Deltakerne skal bli kjent med andres kulturskatter. Gi deltakerne stolthet[...]

Gynge lite grann

Jorunn Blindheim (red.)

Iko-forlaget

Målgruppe: Menigheter og organisasjoner som ønsker å starte opp med babysang Innhold: Boka Gynge lite grann. Babysang som trosopplæring[...]

Sammen om salmeboken

Sindre Eide og Estrid Hessellund

Eide forlag

Læringsmål: Med utgangspunkt i personlige opplevelser og refleksjoner skal kortene skape nysgjerrighet og inspirere til nye perspektiv på salmer[...]

Syng bibelen

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Eide forlag

Læringsmål: – å gi anledning til å fordype seg i salmetekster og bibeltekster, – å gi mulighet til å gå på oppdagelse i nye og gamle[...]

Salmeglede!

Vidar Kristensen

Eide Forlag

Læringsmål: Etter kurset skal deltakerne ha blitt bedre kjent med innholdet i Norsk salmebok 2013, og vite mer om hva slags salmer som er blitt til[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!