Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle

IKO/Damaris

Læringsmål: Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten.  Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk[...]

Fokus: Frivillighet

Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud

IKO

Læringsmål: Gi hjelp og inspirasjon til å arbeide med frivillighet. Stimulerer til refleksjon og bidra til gode samtaler og gode løsninger[...]

Bærekraftsboka

Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås

KN, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM, Mellomkirkelige råd

Boka kan bestillles gratis fra Mellomkirkelig råd eller lastes ned gratis fra bokas hjemmeside http://bærekraftsboka.no

Læringsmål: Reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Gjøre store visjoner om til konkrete hverdagslige[...]

På vei mot et inkluderende samfunn

Norges Kristne Råd, KIA og K-stud

Heftet og temakapitlene ligger klar på K-studs nettsider helt gratis

Læringsmål: Å fremme forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer. Målgruppe: Studiegrupper og ansatte og[...]

En Gud for de mange - Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake

Helge Simonnes

Kagge forlag. Boka kan bestilles fra forfatteren på følgende e-postadr: helge@simonnes.no

Læringsmål: Skape refleksjon over hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hva som er årsaken til den økende sekulariseringen i samfunnet.[...]

En mer synlig kirke

Oddbjørg Aasen Bjørdal

IKO

Læringsmål: Lære om kommunikasjonsstrategi, markedsføring og få innføring i presseetikk og "Vær varsomplakaten". Lære å skrive enkle tekster[...]

En liten slumsøster lå og skulle dø...

Nils-Petter Enstad

Frelsesarmeen

Læringsmål: Kurset/boka skal føre til at man lærer om at en rekke nordiske skjønnlitterære bøker der Frelsesarmeen opptrer Målgruppe[...]

Tro mellom venner-kurset

Av Tim Green, Oversatt av Gunnar Dalseth, Tilpasset norske forhold av Nina Janne Dalseth

Luther forlag

Læringsmål: Å utruste kristne med visjon, trygghet og ferdigheter til å bli genuine venner med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!