Hvordan utvikle frivilligheten i kirken?

Kirkerådet (DnK)

Læringsmål: Bevisstgjøring og erfaringsutveksling omkring frivillighetsarbeidet i menigheten/organisasjonen.  Få kunnskap om motivasjon[...]

Heltemakeren

Dave Ferguson & Warren Bird

Hermon forlag

Læringsmål: Boka vil lære oss om lederskap som Jesus forbilledlig modellerer. Vi skal lære om strategier, holdninger og fokus som utruster til[...]

Tusen hjem (ny revidert utgave)

ØysteinGjerme

Hermon forlag

Læringsmål: Målet er at deltagerne skal bli inspirert og få kompetanse til å skape fungerende smågruppe, skape Ønske større bevissthet rundt[...]

Her kommer vi

Anne Inghild Johnsen Maldal

Hermon forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om Bibelens syn på barn. Få kunnskap om barn og foreldre, om lederskap, menighet og samfunn. Deltakerne skal[...]

Fokus: Tweens

Red: Gaute Brækken

IKO i samarbeid med Blå kors

Læringsmål: Få økt innsikt om 9 - 13 åringer (tweens) og fokus på tweens sin virkelighet. Lære om trosformidling for og med tweens. Få[...]

Kaffe, kultur og kommunikasjon

Jostein Krogedal

Hermon forlag

Læringsmål: Få innsikt i hva godt lederskap er. Lære å reflektere over hva lederskap er. Lære å lede seg selv og andre på en bedre måte.[...]

Stå opp til kallet om ledelse

Kay Arthur, David & BJ Lawson

Precept MIniistries International

Læringsmål: Gi deltagerne ledertrening: - Å bli en leder – slik Gud vil! Målgruppe: Voksne med ønske om bli en bedre leder i hjem, samfunn[...]

Håndbok i troslære

Komité-produksjon (oversatt av Jostein Nielsen)

Frelsesarmeens hovedkvarter, Oslo 2013

Læringsmål: Å få god kunnskap om Frelsesarmeens tro og lære Målgruppe: Alle som er interesserte i tro og dogmatikk, men spesielt aktuell for[...]

Tusen hjem - Smågrupper i menigheten

Øystein Gjerme

Hermon forlag

Læringsmål: Målet er at deltagerne skal bli inspirert og få kompetanse til å skape fungerende smågruppe, skape Ønske større bevissthet rundt[...]

Med andre ord - En inspirasjonsbok i diakoni

Eilev Erikstein og Ivar Solbu

Iko-forlaget AS

Målgruppe Alle som jobber med diakoni både frivillige og ansatte Innhold Boka inneholder noveller av Levi Henriksen, Karin Moe, Anne Kristin[...]

Håndbok for bedehuset

Indremisjonsforbundet

Målgruppe: Voksne Innhold Denne håndboka er ment å gi det lokale bedehuset og indremisjonsarbeidet hjelp og inspirasjon i arbeidet. For[...]

Tjenende lederskap

Robert Street (oversatt av Inger Marit Nygård)

Frelsesarmeens hovedkvarter, Oslo 2012

Læringsmål: Bevisstgjøring om at ledelse i en kristen kontekst kjennetegnes av at motivasjonen er å tjene. Målgruppe: Ledere og kommende[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!