Refleks - Samtalegrupper for unge

Jan Christian Kielland

KFUK-KFUM

Hvordan kan vi skape rom hvor det er godt å fortelle om egne opplevelser og tanker? Hvordan kan vi møtes til likeverdig refleksjon over eget liv?[...]

Fokus: Dåp - et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

Sjur Isaksen

IKO-Forlag

Læringsmål: Gi kunnskap og bevissthet om menighetens arbeid med denne første fasen i trosopplæringen. Målgruppe: Menighetens ansatte og[...]

Kjærlighetens 3 farger

Christian A Schwarz

K-vekst

Målgruppe: Voksne ”I Kjærlighetens 3 farger får du praktiske forslag som hjelper deg til å komme fram til ditt utgangspunkt. Siden kan du[...]

Naturlig - overnaturlig

Gary Best, oversatt av Tomas Øvergaard

Luther forlag

Målgruppe: Voksne Hvor gode er egentlig DE GODE NYHETENE som Jesus bringer? Hva betyr det at Guds rike allerede er kommet? Hvordan tar vi de[...]

Nådegavenes 3 farger (hovedbok)

Christian A. Schwarz / Ommund Rolfsen

K-vekst

Målgruppe: Voksne Hvordan oppdage dine Gudgitte muligheter? Hvordan oppdage på hvilke områder du trenger å vokse og forandres som kristen?[...]

Nådegavenes 3 farger i ei gruppe (studiehefte)

Christian A. Schwarz / Ommund Rolfsen

K-vekst

Målgruppe: Voksne Studiehefte til boka Nådegavenes 3 farger som handler om hvordan du kan oppdage og utvikle dine nådegaver. OBS! Egen[...]

Pilegrimsliv

Hans-Erik Lindström

Verbum

Målgruppe: Voksne Etter nesten fem hundre år har pilegrimen vendt tilbake. Det som tidligere ble betraktet som noe som hørte hjemme i[...]

Som en av oss

Jan Rettedal

Sambåndet forlag

Målgruppe: voksne Jan Rettedal har skrevet en bok som hjelper oss tilbake til Jesus. I en tid hvor så mye i kirken handler om aktiviteter og[...]

Diakoni i kontekst

Kjell Nordstokke (red. pva Det lutherske verdensforbund)

KUI (pva LVF)

Målgruppe: Voksne Et bidrag fra Det lutherske verdensforbund til forståelsen av diakoni og diakonal praksis Studieplan: En hjelp til å[...]

Brobyggere - mot alle odds

Redaktører: Jorunn Andestad Langmoen og Johannes Kleppa

Den norske Israelsmisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Læringsmål: Bli du kjent med noen av brobyggerne, Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. Få et innblikk i opplegget, både[...]

Endelig mandag

Arne G. Skagen

Luther Forlag / Prokla-Media

Læringsmål: Å hjelpe kristne til å kommunisere evangeliet til andre på en naturlig og enkel måte Målgruppe: Voksne [...]

Handling og bønn må bli ett

Sindre Eide

Eide forlag

Læringsmål: Forstå sammenhengen mellom liturgi og diakoni i menighetens gudstjenesteliv. Kunne planlegge gudstjenester med diakonalt[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!