Misjonal livsstil (samtalehefte NMS)

Rivoniaina Razakandriana

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal lære hva det vil si å leve et misjonalt liv. Deltakerne skal finne inspirasjon til å dele evangeliet ved å leve et[...]

Use Your Talents - Bruk talentene (samtalehefte NMS)

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal utforske tanker basert på at vi har fått både en oppfordring og et ansvar for å bruke våre evner og ressurser for[...]

Fokus: Misjon

Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vila Herefoss og Turid S. Lannem

IKO

Læringsmål: Øke kunnskap om misjon. Øke forståelsen av misjon som globalt fenomen. Få kunnskap om misjon i norsk kontekst. Målgruppe[...]

For et liv i tro

NMS

Heftet kan bestilles gratis fra info@nms.no eller lastes ned fra nms.no/forening-og fellesskap

Læringsmål: Utforske tanker rundt det å leve ut sin tro. Målgruppe: Bibelgrupper og foreningsgrupper Innhold: Fire skribenter deler sine[...]

Bærekraftig kirkeliv

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Hermon forlag

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over hva de gjør, hvordan de utfører arbeidet og hvordan de kan forbedre arbeidet. Deltakerne skal få[...]

Eksponentiell

Dave Ferguson & Jon Ferguseon

Hermon forlag

Læringsmål: Bli inspirert og utrustet som leder. Lære om misjonal menighetsbevegelse. Utforske nye ideer og finne anvendelsesområder for[...]

Sansen for det hellige

Gunn Heidi Dybdahl, Cecilie Bakkene Pedersen og Ragnhild Halle

IKO

Læringsmål: Få større bevissthet om kirkerommets muligheter. Lære å utforske kirkerommet med alle sanser for å oppdage hva kirkerommet har[...]

Tilværelsens gave

K-stud/Kirkerådet

Studieheftet kan fritt lastes ned på www.k-stud.no og www.norkr.no. Studiemateriellet finnes også i engelsk utgave.

Læringsmål: Oppnå økt bevissthet og kunnskap om hva det vi si å være kirke av alle for alle. Få innsikt i egne holdninger og aktuelle etiske[...]

Korset og sommerfuglen

Kristin Molland Norderval

IKO

Læringsmål: Få kunnskap om den rollen symboler og tegn betyr for den enkelte og i kirkelig sammen. Få en innføring i sentrale symboler i[...]

Delta Konflogg

Brage Molteberg Midtsund og Runar Johannessen Liodden

IKO-forlaget

Læringsmål: Koble tenåringens livserfaring til kristen tro og tradisjon og formidle kristen livserfaring på en konkret og praktisk[...]

Fokus: Barn, krenkelser, tro

Maria Stensvold Ånonsen (red.)

IKO-forlaget

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan voksne kan bidra til å ivareta og ha omsorg for barn. Få innsikt i hvem jeg er i møte med barn og unge.[...]

Refleks - Samtalegrupper for unge

Jan Christian Kielland

KFUK-KFUM

Hvordan kan vi skape rom hvor det er godt å fortelle om egne opplevelser og tanker? Hvordan kan vi møtes til likeverdig refleksjon over eget liv?[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!