Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Hverdagsteologi

Mary Wiley

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om sentrale deler av den kristne tro. Deltakerne skal få et bibelsk fundament for troen. Målgruppe[...]

Men vi var ikke hjemme

Truls Åkerlund

Verbum forlag

Læringsmål: Øke forståelsen av hva som former oss som mennesker og hvilke bevisste valg vi kan ta for å være mer til stede i[...]

Misjonal livsstil (samtalehefte NMS)

Rivoniaina Razakandriana

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal lære hva det vil si å leve et misjonalt liv. Deltakerne skal finne inspirasjon til å dele evangeliet ved å leve et[...]

Use Your Talents - Bruk talentene (samtalehefte NMS)

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal utforske tanker basert på at vi har fått både en oppfordring og et ansvar for å bruke våre evner og ressurser for[...]

Mester, på ditt ord 2021 -2022

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, samtalegrupper og[...]

Snakkekort fra Blå kors

Blå kors

Gratis. Se: www.blakors.no/snakkekort

Læringsmål: Deltakerne skal få økt refleksjon og evne til å motstå gruppepress. Deltakerne skal reflektere rundt etiske dilemma og hverdagslige[...]

Som en av hans

Jan Rettedal

Sambåndet forlag

Læringsmål: Leserne skal lære om hva som skjedde med menneskene som kom nær Jesus. DE skal få kjennskap om persongalleriet rundt Jesus. Leserne[...]

Hvem er Bibelens Gud?

Olav Fjærli

Frihet forlag

Læringsmål: Leserne skal få forståelse av hvem Gud er. Leserne skal lære om den treenige Gud og få hjelp til å bygge en solid[...]

Disippelskap

Per Åge Berge

Lunde forlag

Læringsmål: Leserne skal få mer innsikt i hva det innebærer å være en disippel etter Bibelens modell. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Jesu gjenkomst

Kurt Hjemdal

Lunde forlag

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes' åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Veien til det gode

Elisabeth MH Ratterman

Fars Datter Forlag

Boka kan kjøpes hos Fars Datter Bokhandel https://farsdatter.company.site/

Læringsmål: Deltakerne skal få nødvendig kunnskap og inspirasjon for en god start på livet som kristen og den daglige vandringen med[...]

Ekte & ærlig tilbedelse

Mary Elisabeth Kolsrud

Normisjon region Hordaland

Boka kan bestilles i nettbutikken: www.tilbedelse.no

Læringsmål: Respondere på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse. Uttrykke personlighetstype, kultur og musikalsk stil. Leve[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!