Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Apostelgjerningene 1 - 8

Ingebjørg Nandrup

Biblegroups.today

Læringsmål: Deltakerne skal oppleve at bibeltekstene har relevans for vårt hverdagsliv Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: Har[...]

Syv familiehemmeligheter avdekket

Carl Fredrik Aas

Ventura forlag

Læringsmål: Boka tar opp hvordan Bergprekenen kan brukes i moderne tid til å løse personlige utfordringer Målgruppe: Unge og[...]

Henriks bibelskisser

Trond Tøllefsen

Ventura forlag

Læringsmål: Leseren gjør oss kjent med og får jobbe med sentrale temaer i Bibelen Målgruppe: Unge og voksne Innhold: Daglige skisser[...]

Vi er kalt til å ære hverandre

Erling Thu

Ventura forlag

Læringsmål: En skal lære om ulike sider ved begrepet ære og det bibelske perspektivet ved ære.  En skal reflektere over hvordan det skapes en[...]

Fokus: Relasjoner

Kari Elise & Runar Liodden

Kreativt Fokus

Boka kan bestilles hos Kreativt Fokus - post@bibelkort.no

Læringsmål: Deltakerne skal bibelbruk og bønn. Deltakerne skal vokse i den kristne tro og lære å snakke om tro og tvil. Målgruppe[...]

Du har fått nåde hos Gud

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Flekkerøy Bedehusforsamling

Læringsmål: Lære mer om Bibelen og den kristne tro. Lære å snakke om tro og liv. Målgruppe: Smågrupper, cellegrupper Innhold: 20[...]

Hverdagsteologi

Mary Wiley

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om sentrale deler av den kristne tro. Deltakerne skal få et bibelsk fundament for troen. Målgruppe[...]

Men vi var ikke hjemme

Truls Åkerlund

Verbum forlag

Læringsmål: Øke forståelsen av hva som former oss som mennesker og hvilke bevisste valg vi kan ta for å være mer til stede i[...]

Misjonal livsstil (samtalehefte NMS)

Rivoniaina Razakandriana

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal lære hva det vil si å leve et misjonalt liv. Deltakerne skal finne inspirasjon til å dele evangeliet ved å leve et[...]

Use Your Talents - Bruk talentene (samtalehefte NMS)

NMS

Gratis

Læringsmål: Deltakerne skal utforske tanker basert på at vi har fått både en oppfordring og et ansvar for å bruke våre evner og ressurser for[...]

Mester, på ditt ord 2021 -2022

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, samtalegrupper og[...]

Snakkekort fra Blå kors

Blå kors

Gratis. Se: www.blakors.no/snakkekort

Læringsmål: Deltakerne skal få økt refleksjon og evne til å motstå gruppepress. Deltakerne skal reflektere rundt etiske dilemma og hverdagslige[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!