Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle

IKO/Damaris

Læringsmål: Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten.  Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk[...]

Tusen hjem (ny revidert utgave)

ØysteinGjerme

Hermon forlag

Læringsmål: Målet er at deltagerne skal bli inspirert og få kompetanse til å skape fungerende smågruppe, skape Ønske større bevissthet rundt[...]

Frihet i Kristus

Neil T. Anderson og Steve Goss

Ventura forlag

Boka kjøpes hos Frihet i Kristus; www.frihetikristus.no/shop

Læringsmål: Forstå hvem du er i Kristus. Lære å løse personlige og åndelige problemer som holder deg tilbake fra å bli en Jesu[...]

Jesus vant og jeg skal vinne

Stig Magne Heitmann

Ventura forlag

Læringsmål: Forstå hvilken plan som ligger til grunn for at kristne blir forfulgt og forført. Forstå Guds plan Målgruppe: Ungdom og[...]

Forløseren

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Se hvordan evangeliet setter mennesker fri. Finne sammenhengen mellom GT og NT. Oppdage relevansen i GT for våre liv. Målgruppe[...]

Bønner fra hjertet

Dan Månsson

Biblegroups.today

Læringsmål: Vise hvordan Bibelens salmer kan ha relevans for vår hverdag i dag og hvordan bønner fra hjertet til kong David fortsatt finner[...]

Dyrebar

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Biblegroups.today

Læringsmål: Lære hvordan det som Bibelen forteller oss er dyrebart har relevans for vår hverdag. Målgruppe: Bibelstudiegrupper Innhold[...]

Grill en kristen

Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker

Veriras forlag

Læringsmål: Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne[...]

Filipperbrevet

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Få kunnskap til bibeltekster. Oppleve sammenheng mellom bibeltekst og hverdagsliv i livsnære og aktuelle samtaler. Målgruppe[...]

Fokus: Misjon

Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vila Herefoss og Turid S. Lannem

IKO

Læringsmål: Øke kunnskap om misjon. Øke forståelsen av misjon som globalt fenomen. Få kunnskap om misjon i norsk kontekst. Målgruppe[...]

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Følg meg!

Oddvar Søvik

Proklamedia

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet? Målgruppe: Voksne Innhold: Oddvar Søvik har[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!