Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Mester på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Heltemakeren

Dave Ferguson & Warren Bird

Hermon forlag

Læringsmål: Boka vil lære oss om lederskap som Jesus forbilledlig modellerer. Vi skal lære om strategier, holdninger og fokus som utruster til[...]

Djerv tro i en etterkristen kultur

Sten Sørensen (red)

Hermon forlag

Læringsmål: Reflektere rundt tidsaktuelle temaer som blir debattert i kirke og samfunn. Være et verktøy til hjelp i vår tid. Målgruppe[...]

Hva er kristen dåp?

Helge Skaaheim

Luther forlag

Læringsmål: Lære om den kristne dåp Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: I denne boken ser Helge Skaaheim nærmere på dåpens[...]

Livet som en gudstjeneste

Kurt Hjemdal

Bibelgroups.today

Læringsmål: Lære om Israels gudstjenesteliv og se hva relevans det har for vår hverdag Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper Innhold: 1.[...]

Det store gjestebudet

Tor Ivar Torgauten

IKO

Læringsmål: Lære om rikdommen og mangfoldet i nattverdsmåltidet. Reflektere over nattverdens mysterium. Målgruppe: Bibelgruppe[...]

Apostelgjerningene 1 - 8

Ingebjørg Nandrup

Biblegroups.today

Læringsmål: Deltakerne skal oppleve at bibeltekstene har relevans for vårt hverdagsliv Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: Har[...]

Syv familiehemmeligheter avdekket

Carl Fredrik Aas

Ventura forlag

Læringsmål: Boka tar opp hvordan Bergprekenen kan brukes i moderne tid til å løse personlige utfordringer Målgruppe: Unge og[...]

Henriks bibelskisser

Trond Tøllefsen

Ventura forlag

Læringsmål: Leseren gjør oss kjent med og får jobbe med sentrale temaer i Bibelen Målgruppe: Unge og voksne Innhold: Daglige skisser[...]

Vi er kalt til å ære hverandre

Erling Thu

Ventura forlag

Læringsmål: En skal lære om ulike sider ved begrepet ære og det bibelske perspektivet ved ære.  En skal reflektere over hvordan det skapes en[...]

Fokus: Relasjoner

Kari Elise & Runar Liodden

Kreativt Fokus

Boka kan bestilles hos Kreativt Fokus - post@bibelkort.no

Læringsmål: Deltakerne skal bibelbruk og bønn. Deltakerne skal vokse i den kristne tro og lære å snakke om tro og tvil. Målgruppe[...]

Du har fått nåde hos Gud

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Flekkerøy Bedehusforsamling

Læringsmål: Lære mer om Bibelen og den kristne tro. Lære å snakke om tro og liv. Målgruppe: Smågrupper, cellegrupper Innhold: 20[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!