Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Jesu gjenkomst

Kurt Hjemdal

Lunde forlag

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes' åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Veien til det gode

Elisabeth MH Ratterman

Fars Datter Forlag

Boka kan kjøpes hos Fars Datter Bokhandel https://farsdatter.company.site/

Læringsmål: Deltakerne skal få nødvendig kunnskap og inspirasjon for en god start på livet som kristen og den daglige vandringen med[...]

Ekte & ærlig tilbedelse

Mary Elisabeth Kolsrud

Normisjon region Hordaland

Boka kan bestilles i nettbutikken: www.tilbedelse.no

Læringsmål: Respondere på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse. Uttrykke personlighetstype, kultur og musikalsk stil. Leve[...]

La oss fortsette i rett spor!

Jostein Nielsen

Didache

Læringsmål: Å få en trygg identitet som disippel Målgruppe: Voksne Innhold: Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er[...]

Du er aldri alene

Max Lucado

Hermon forlag

Lærngsmål: Deltakerne skal lære om Guds nærvær Målgruppe: Voksne Innhold: En lettlest og trosstyrkende[...]

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle

IKO/Damaris

Læringsmål: Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten.  Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk[...]

Tusen hjem (ny revidert utgave)

ØysteinGjerme

Hermon forlag

Læringsmål: Målet er at deltagerne skal bli inspirert og få kompetanse til å skape fungerende smågruppe, skape Ønske større bevissthet rundt[...]

Frihet i Kristus

Neil T. Anderson og Steve Goss

Ventura forlag

Boka kjøpes hos Frihet i Kristus; www.frihetikristus.no/shop

Læringsmål: Forstå hvem du er i Kristus. Lære å løse personlige og åndelige problemer som holder deg tilbake fra å bli en Jesu[...]

Jesus vant og jeg skal vinne

Stig Magne Heitmann

Ventura forlag

Læringsmål: Forstå hvilken plan som ligger til grunn for at kristne blir forfulgt og forført. Forstå Guds plan Målgruppe: Ungdom og[...]

Forløseren

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Se hvordan evangeliet setter mennesker fri. Finne sammenhengen mellom GT og NT. Oppdage relevansen i GT for våre liv. Målgruppe[...]

Bønner fra hjertet

Dan Månsson

Biblegroups.today

Læringsmål: Vise hvordan Bibelens salmer kan ha relevans for vår hverdag i dag og hvordan bønner fra hjertet til kong David fortsatt finner[...]

Dyrebar

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Biblegroups.today

Læringsmål: Lære hvordan det som Bibelen forteller oss er dyrebart har relevans for vår hverdag. Målgruppe: Bibelstudiegrupper Innhold[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!