Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Hvordan utvikle frivilligheten i kirken?

Kirkerådet (DnK)

Læringsmål: Bevisstgjøring og erfaringsutveksling omkring frivillighetsarbeidet i menigheten/organisasjonen.  Få kunnskap om motivasjon[...]

Mens vi venter på et under

Marian Nygård

Luther forlag

Læringsmål: Lære om at Gud kan gjøre under selv om en ikke selv har erfart det. Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper Innhold: Denne[...]

Hva i all verden er himmelen?

James Paul

Veritas forlag

Læringsmål: Lære om hva Bibelen forteller om himmelen. Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper Innhold: James Paul utforsker den radikale[...]

Så sier Herren

Kurt Hjemdal

Luther forlag

Læringsmål: Lære mer om profetlitteraturen i Det gamle  Testamentet. Få hjelp til å forstå bakgrunnen for profetenes forkynnelse og se dets[...]

Hvordan snakke med barna om Gud

Natasha Crain

Veritas forlag

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan samtale med barn om Gud og gi dem et kristent verdensbilde. Lære om apologetikk. Målgruppe: Studiegrupper[...]

Hva er greien med ...?

Daniel Sæbjørnsen

Hermon forlag

Læringsmål: Å lære troen og øke forståelsen av kristen tro. Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper. Innhold: Boken tar for seg 12[...]

Er Bibelen Guds ord?

Ingulf Diesen

Hermon forlag

Læringsmål: Vil gi oss kunnskap om Bibelen som Guds ord Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper Innhold: Boka er et kampskrift for troen på[...]

Troen menn Ung

Tønnes Christian Due-Tønnesen, Einar Helgaas og Harald Endresen

Norea Forlag/Laget

Læringsmål: Boka vil gi hjelp til å utruste unge menn til å møte utfordringer i hverdagen Målgruppe: Unge menn Innhold: Dette er en rik[...]

Senk skuldrene - og tjen Gud

Tonje og Dag W. Haugeto Stang

Proklamedia

Læringsmål: Lære om ulike personlighetstyper og hva Bibelen sier om utrustning og nådegaver. Hjelp til å finne tjeneste-plassen Gud har tiltenkt[...]

Kropp

Erik Andreassen

Luther forlag

Læringsmål: Lære å samtale om kropp og seksualitet i kristen Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper Innhold: Du opplever verden i og[...]

9 spørsmål fra unge om Bibelen

Kristoffer Eknes (red)

Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon

Læringsmål: Lære å samtale og reflektere rundt grunnleggende spørsmål om den kristne troen. Målgruppe: Bibelgrupper[...]

Dette skulle jeg visst før vi ble gift

Gary Chapman

Hermon forlag

Læringsmål: Boken vil lære oss hvordan få et godt ekteskap og om ferdigheter som er nødvendig til å bygge et godt ekteskap. Målgruppe[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!