Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søknadsportal. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Senk skuldrene - og tjen Gud

Tonje og Dag W. Haugeto Stang

Proklamedia

Læringsmål: Lære om ulike personlighetstyper og hva Bibelen sier om utrustning og nådegaver. Hjelp til å finne tjeneste-plassen Gud har tiltenkt[...]

Kropp

Erik Andreassen

Luther forlag

Læringsmål: Lære å samtale om kropp og seksualitet i kristen Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper Innhold: Du opplever verden i og[...]

9 spørsmål fra unge om Bibelen

Kristoffer Eknes (red)

Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon

Læringsmål: Lære å samtale og reflektere rundt grunnleggende spørsmål om den kristne troen. Målgruppe: Bibelgrupper[...]

Er Bibelen Guds ord?

Ingulf Diesen

Hermon forlag

Læringsmål: Leseren skal lære om Bibelen som Guds ord Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: Mye i samtiden vil rokke ved Bibelens[...]

Dette skulle jeg visst før vi ble gift

Gary Chapman

Hermon forlag

Læringsmål: Boken vil lære oss hvordan få et godt ekteskap og om ferdigheter som er nødvendig til å bygge et godt ekteskap. Målgruppe[...]

Mester på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Heltemakeren

Dave Ferguson & Warren Bird

Hermon forlag

Læringsmål: Boka vil lære oss om lederskap som Jesus forbilledlig modellerer. Vi skal lære om strategier, holdninger og fokus som utruster til[...]

Djerv tro i en etterkristen kultur

Sten Sørensen (red)

Hermon forlag

Læringsmål: Reflektere rundt tidsaktuelle temaer som blir debattert i kirke og samfunn. Være et verktøy til hjelp i vår tid. Målgruppe[...]

Hva er kristen dåp?

Helge Skaaheim

Luther forlag

Læringsmål: Lære om den kristne dåp Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: I denne boken ser Helge Skaaheim nærmere på dåpens[...]

Livet som en gudstjeneste

Kurt Hjemdal

Bibelgroups.today

Læringsmål: Lære om Israels gudstjenesteliv og se hva relevans det har for vår hverdag Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper Innhold: 1.[...]

Det store gjestebudet

Tor Ivar Torgauten

IKO

Læringsmål: Lære om rikdommen og mangfoldet i nattverdsmåltidet. Reflektere over nattverdens mysterium. Målgruppe: Bibelgruppe[...]

Apostelgjerningene 1 - 8

Ingebjørg Nandrup

Biblegroups.today

Læringsmål: Deltakerne skal oppleve at bibeltekstene har relevans for vårt hverdagsliv Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: Har[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!