Dette skulle jeg visst før vi ble gift

Gary Chapman

Hermon forlag

Læringsmål: Boken vil lære oss hvordan få et godt ekteskap og om ferdigheter som er nødvendig til å bygge et godt ekteskap. Målgruppe[...]

En tro som varer

Jarle og Karine Waldemar

Hermon

Læringsmål: Gi foreldre inspirasjon og verktøy til utøvelse av tro i hjemmet. Reflektere over forskning og anerkjente studier som sette fokus på[...]

Den gang vi var unge

Karen Kingsbury

Hermon forlag

Læringsmål: Drøfte etiske problemstillinger. Hjelpe mennesker til å ta valg og se valgmuligheter. Målgruppe[...]

Gutt og jente

Olaf Edsinger, Per Ewert, Therese Ewert og Julie Weestram

guttogjente.no

Boka kan bestilles fra guttogjente.no

Læringsmål: Lære om seksualitet, relasjoner og identitet. Reflektere over spørsmål som har med seksualitet og relasjoner. Beskrive og ta[...]

Jeg elsker deg til månen og forbi

Karen Kingsbury

Hermon forlag

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over det ondes problem. Lære om konfliktløsing i et forhold. Lære litt om sorgarbeid ved bortgang av en[...]

Ting jeg skulle ønske vi visste før vi ble foreldre

Gary Chapman

Hermon forlag

Læringsmål: Forberedelse på foreldrerollen. Lære om utfordringer og stressfaktorer som følger foreldrerollen. Få ideer til hvordan skape[...]

Vokse sammen

Redaktør, Jorunn Singstad Djupvik

Bibelleseringen

Læringsmål: Kurse skal gi foreldre frimodighet og utrustning til å dele tro på hjemmebane, og til å se mulighetene i egen[...]