Kropp

Erik Andreassen

Luther forlag

Læringsmål: Lære å samtale om kropp og seksualitet i kristen Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper Innhold: Du opplever verden i og[...]

Snakkekort fra Blå kors

Blå kors

Gratis. Se: www.blakors.no/snakkekort

Læringsmål: Deltakerne skal få økt refleksjon og evne til å motstå gruppepress. Deltakerne skal reflektere rundt etiske dilemma og hverdagslige[...]

Sann glede

Max Lucado

Hermon

Læringsmål: Få kjennskap til praktiske måter å leve på. Hjelp til å finne varige gleder Målgruppe: Unge og voksne Innhold: Max Lucado[...]

Ansikt til ansikt

Kjell Markset

Hermon

Læringsmål: Hjelp til å finne vår vei og vår livstil. Målgruppe: Voksne Innhold: ANSIKT TIL ANSIKT er et gruppe- og samtale konsept som[...]

Lev vel!

Kjell Markset

Hermon

Læringsmål: Skape størst mulig balanse om livets fire grunnleggende basisområder: aktivitet, hvile, relasjon og kosthold. Målgruppe: Eldre[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!