Så sier Herren

Kurt Hjemdal

Luther forlag

Læringsmål: Lære mer om profetlitteraturen i Det gamle  Testamentet. Få hjelp til å forstå bakgrunnen for profetenes forkynnelse og se dets[...]

Er Bibelen Guds ord?

Ingulf Diesen

Hermon forlag

Læringsmål: Vil gi oss kunnskap om Bibelen som Guds ord Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper Innhold: Boka er et kampskrift for troen på[...]

9 spørsmål fra unge om Bibelen

Kristoffer Eknes (red)

Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon

Læringsmål: Lære å samtale og reflektere rundt grunnleggende spørsmål om den kristne troen. Målgruppe: Bibelgrupper[...]

Mester på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Livet som en gudstjeneste

Kurt Hjemdal

Bibelgroups.today

Læringsmål: Lære om Israels gudstjenesteliv og se hva relevans det har for vår hverdag Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper Innhold: 1.[...]

Apostelgjerningene 1 - 8

Ingebjørg Nandrup

Biblegroups.today

Læringsmål: Deltakerne skal oppleve at bibeltekstene har relevans for vårt hverdagsliv Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper Innhold: Har[...]

Fokus: Relasjoner

Kari Elise & Runar Liodden

Kreativt Fokus

Boka kan bestilles hos Kreativt Fokus - post@bibelkort.no

Læringsmål: Deltakerne skal bibelbruk og bønn. Deltakerne skal vokse i den kristne tro og lære å snakke om tro og tvil. Målgruppe[...]

Du har fått nåde hos Gud

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Flekkerøy Bedehusforsamling

Læringsmål: Lære mer om Bibelen og den kristne tro. Lære å snakke om tro og liv. Målgruppe: Smågrupper, cellegrupper Innhold: 20[...]

Mester, på ditt ord 2021 -2022

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, samtalegrupper og[...]

Som en av hans

Jan Rettedal

Sambåndet forlag

Læringsmål: Leserne skal lære om hva som skjedde med menneskene som kom nær Jesus. DE skal få kjennskap om persongalleriet rundt Jesus. Leserne[...]

Hvem er Bibelens Gud?

Olav Fjærli

Frihet forlag

Læringsmål: Leserne skal få forståelse av hvem Gud er. Leserne skal lære om den treenige Gud og få hjelp til å bygge en solid[...]

Jesu gjenkomst

Kurt Hjemdal

Lunde forlag

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes' åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!