Du har fått nåde hos Gud

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Flekkerøy Bedehusforsamling

Læringsmål: Lære mer om Bibelen og den kristne tro. Lære å snakke om tro og liv. Målgruppe: Smågrupper, cellegrupper Innhold: 20[...]

Mester, på ditt ord 2021 -2022

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, samtalegrupper og[...]

Som en av hans

Jan Rettedal

Sambåndet forlag

Læringsmål: Leserne skal lære om hva som skjedde med menneskene som kom nær Jesus. DE skal få kjennskap om persongalleriet rundt Jesus. Leserne[...]

Hvem er Bibelens Gud?

Olav Fjærli

Frihet forlag

Læringsmål: Leserne skal få forståelse av hvem Gud er. Leserne skal lære om den treenige Gud og få hjelp til å bygge en solid[...]

Jesu gjenkomst

Kurt Hjemdal

Lunde forlag

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes' åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Forløseren

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Se hvordan evangeliet setter mennesker fri. Finne sammenhengen mellom GT og NT. Oppdage relevansen i GT for våre liv. Målgruppe[...]

Bønner fra hjertet

Dan Månsson

Biblegroups.today

Læringsmål: Vise hvordan Bibelens salmer kan ha relevans for vår hverdag i dag og hvordan bønner fra hjertet til kong David fortsatt finner[...]

Dyrebar

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Biblegroups.today

Læringsmål: Lære hvordan det som Bibelen forteller oss er dyrebart har relevans for vår hverdag. Målgruppe: Bibelstudiegrupper Innhold[...]

Grill en kristen

Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker

Veriras forlag

Læringsmål: Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne[...]

Filipperbrevet

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Få kunnskap til bibeltekster. Oppleve sammenheng mellom bibeltekst og hverdagsliv i livsnære og aktuelle samtaler. Målgruppe[...]

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Hvem er Den hellig Ånd?

Olav Bjærum

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd . Målgruppe: Voksne Innhold: Forfatteren gir en grundig[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!