Voksen tro

Studieplaner til bøkene: Mine tre liv, Livet i Salmens bok og Gud i en gudløs verden

Forfatter: Geir Hellemo

Utgiver: Verbum

Omfang: 12 - 30

Læringsmål: Stimulere til refleksjon over egne erfaringer for å finne ut om de kan ha mer med religion å gjøre enn en først trodde. Åpne opp for den gode samtalen og få større innsikt i hvordan religion virker inn på ens eget liv. Finne tanker for et modent liv og en voksen tro

Målgrupper: Voksne

Innhold: I bøkene sine reflekterer Hellemo overfor menneskers livsvilkår og utfordringer med undring, kunnskap og kritisk blikk. Gjennom spørsmålene i studieheftet får leseren hjelp til å gå dypere inn i disse tekstene. Bøkene kretser om religiøse erfaringer med ulik tyngdepunkt. Mine tre liv knytter an til personlige opplevelser gjennom ulike livsfaser. Livet i Salmenes bok er refleksjoner over en urgammel religiøs praksis, og Gud i en gudløs verden har sitt tyngdepunkt  i kultur- og samfunnsanalyser fra vår egen tid

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!