Vokse sammen

Foreldreboka. Forfatterne deler sin egen hverdag med både seire og nederlag. For hvert nytt kapittel kan vi senke både skuldrene og de skyhøye forventningene vi har til oss selv som oppdragere.

Forfatter: Redaktør, Jorunn Singstad Djupvik

Utgiver: Bibelleseringen

Læringsmål: Kurse skal gi foreldre frimodighet og utrustning til å dele tro på hjemmebane, og til å se mulighetene i egen hverdag.

Målgruppe: Voksne

Bibelleseringen har 10 ulike forfattere og 8 kristne organisasjoner med på laget i denne unike produksjonen, som i løpet av høsten blir komplettert med et kursopplegg FORELDRESKOLEN. Redaktør for boka er Jorunn Singstad Djupvik. Foreldreskolen – fem kvelder om å vokse sammen og Vokse sammen – Foreldreboka gir foreldre frimodighet og utrustning til å dele tro på hjemmebane, og til å se mulighetene i egen hverdag.

Advarsel! Har du først åpnet boka, greier du ikke å legge den fra deg!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!