Vi tror sammen

- en helhetlig framstilling av den kristne tro til studium og samtale

Forfatter: Karl Johan Hallaråker

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 23

Målgruppe: Voksne

Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Med Vi tror sammen kan du tilegne deg kunnskap og rettledning om bibelsk tro. Her gis også sjelesørgerisk hjelp på områder som kan smerte og utløse spørsmål. Forfatteren forteller: Jeg har vært opptatt av at leserne skal få hjelp til resonnementer og kunne bygge egne konklusjoner uten i alle deler å overta mine. Boken er mer et forsøk på å legge en skinnegang enn å male skilt for alle endestasjonene. I arbeidet med den har det vært viktig å føre fram ulike tankerekker og slik hjelpe leseren til selv å komme fram til en forsvarlig konklusjon. Velkommen til å reise sammen med meg! Tittelen Vi tror sammen viser til at kristne har troen som felleseie – ut ifra troens kilde, Guds åpenbaring i Bibelen.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!