Vi er kalt til å ære hverandre

Forfatter: Erling Thu

Utgiver: Ventura forlag

Omfang: 18- 30

Læringsmål: En skal lære om ulike sider ved begrepet ære og det bibelske perspektivet ved ære.  En skal reflektere over hvordan det skapes en kristen ærekultur.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Erling Thu ønsker å gi oss innsikt og forståelse i hva heder og ære er.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!